BÚ, pokladna

Tato kapitola prohlubuje a doplňuje informace, které již znáte z předchozích kapitol. Přesto ji nepřeskakujte a neberte na lehkou váhu.

 

Obsah

1) Druhy bankovních účtů
2) Peníze na cestě
3) Účtování na BÚ
4) Příkaz k úhradě a Výpis z BÚ
5) Účtování na pokladně
6) Pokladní doklady, pokladní kniha
7) Inventarizace pokladny
8) Valutová pokladna
9) Pokladní složenka, výběrní lístek
10) Další možné operace na BÚ a pokladně
11) Vzorový příklad na BÚ a pokladnu
 

 

Cíle kapitoly - Po prostudování této kapitoly budete schopni:

- správně účtovat na účtech bankovních
- správně účtovat na pokladnách
- podat příkaz k úhradě
- vyplnit pokladní knihu
- provést inventarizaci v pokladně
 

 

Klíčová slova

bankovní účet, kontokorentní účet, devizové účty, termínované vklady, pokladna, valutová pokladna, pokladní kniha, příkaz k úhradě, inventarizace, schodek, manko, zálohy poskytnuté zaměstnancům, cestovní příkaz, výpis z BÚ, výběrní lístek, pokladní složenka