Další operace na Bú, pokladně

Mezi další operace, které v účetnictví někdy použijeme (a že se to v realitě stává často, protože v době internetového bankovnictví se lze překliknout snadno)  patří např. omylová platba na BÚ. Tzn. že nám někdo může omylem zaplatit něco, co si nechce koupit nebo nám zaplatí více, než chce nebo se může překliknout a poslat špatnou částku atd.

 

Jak to zaúčtujeme?

Použijeme účet 379 - jiné závazky.

221/379

 

Takovou platbu samozřejmě vrátíme "majiteli".

379/221

 

I my nejsme neomylní a může se stát, že zaplatíme na špatný účet atd.. Taková omylová úhrada se zaúčtuje následovně:

Nyní použijeme účet 378 - jiné pohledávky

378/221

 

Vrácení této platby:

221/378

 

Placení platební kartou  

Placení platební kartou je v dnešní době běžná záležitost a zaúčtujeme tuto platbu takto:

1) Prodej zboží či služeb (odběratel nám zaplatí platební kartou)

Účtujeme pomocí účtu 315 - ostatní pohledávky

Nejdříve si uvědomíme, jak účtujeme běžný prodej např. služeb: 

311/602

Poté nahradíme odběratele za platební kartu:

315/602

Na základě výpisu z BÚ zaúčtujeme transakci prostřednictvím platební karty:

221/315

Pokud vznikne bankovní poplatek za transakci platební kartou, ihned zaúčtujeme na základě výpisu z BÚ:

568/221

 

2) Nákup zboží či služeb (my platíme platební kartou)

Účtujeme pomocí účtu 325 - ostatní závazky

Nejdříve si uvědomíme, jak účtujeme běžný nákup, např. kancelářských potřeb:

501/ 221

Poté stranu dal nahradíme účtem 325:

501/325

Na základě výpisu z BÚ zaúčtujeme transakci prostřednictvím platební karty:

325/221

Pokud  banka účtuje bankovní poplatky, ihned zaúčtujeme na základě výpisu:

568/221

 

Zálohy zaměstnancům 

Např. na pracovní cestu nebo na nákup drobného hmotného majetku, zaúčtujeme pomocí účtu 335 - závazky za zaměstnanci a účtu 333 - ostatní závazky vůči zaměstnancům

Př.

1) VPD - vyplacena záloha na prac. cestu zaměstnanci v hodnotě 1 000 Kč.

Jelikož vydáme z pokladny 1 000 Kč, je jasné, že na na straně dal bude účet pokladna (211) a na straně má dáti bude tedy účet 335.

335/211

2) Zúčtování zálohy 1 000 Kč

333/335

 

3) VÚD - vyúčtování pracovní cesty 800 Kč

Po pracovní cestě musíme vyúčtovat (vypočítat), kolik nás pracovní cesta opravdu stála a skutečnou částku pak zaúčtovat do nákladů, tedy použijeme účet 512- cestovné. Na straně dal pak máme účet 333. (tedy máme spočítaný nárok na zaplacení)

512/333

a) Vrácení zbytku zálohy 200 Kč

 211/333

b) Doplatek pracovní cesty (V případě, že by částka byla vyšší, jak 1 000 Kč)

333/211

 

Někdy se užívá i jednodušší varianta, kterou lze použít pouze v rámci tuzemska. V případě zahraniční pracovní cesty se používá vždy varianta "složitější".

1) VPD - vyplacena záloha zaměstnanci na prac. cestu v tuzemsku. 1000 Kč

335/211

2) VÚD - vyúčtování prac. cesty 950 Kč.

512/335

3) Vrácení zbytku zálohy 50 Kč.

211/335

 

 

 

 

  Příklad 39:    

Pan Milan Toulavý využívá jednoduchou variantu účtování záloh vůči zaměstnancům (má pouze jednoho zaměstnance). Je neplátcem DPH. Zaúčtujte následující účetní případy.

1) Nákup kancelářských potřeb prostřednictvím platební karty. 800 Kč

2) Z pokladny zaplacena el. energie. 1 000 Kč

3) Zaměstnanci vyplacena záloha na prac. cestu do Prahy v hodnotě 1000 Kč.

4) Výpis z BÚ

a) Transakce platební kartou (nákup kancel. potřeb) 800 Kč

b) Poplatek související s transakcí 20 Kč

c) Firma Turek zaplatila 9 000 Kč, tato platba byla omylová, s firmou Turek nemáme žádné obchodní vztahy)

5) VÚD - zúčtování zálohy, pracovní cesta stála 1 150 Kč

6) Doplatek pracovní cesty 150 Kč

7) Výpis z BÚ - vrácení omylové platby 9 000 Kč

 

¨

Správné odpovědi najdete:

 klíč 

 

                                                        :