Druhy BÚ

Ještě než si vysvětlíme, jaké existují druhy bankovních účtů, otevřeme si účetní osnovu a zjistíme, v jaké účtové třídě se bankovní účty a pokladny nachází.


Jestliže jste správně hledali, našli jste účty 221 a 211 v účtové třídě 2, tedy Finanční účty.

Finanční účty
Když si prohlédneme celou tuto skupinu účtů, zjistíme, že se zde nachází účty aktivní i pasivní. Přesto mají jedno společné. Všechny účty v účtové třídě 2 jsou vysoce likvidní. To znamená, že se s nimi dá rychle disponovat. A to do 1 roku.

Nyní se už podíváme blíže na bankovní účty.

Neplátce DPH
Zákon neukládá podnikateli (neplátci DPH) povinnost mít svůj vlastní účet, ale většina podnikatelů svůj bankovní účet má.

Plátce DPH
Podnikatel (plátce DPH) musí mít povinně bankovní účet. A to kvůli placení daňové povinnosti nebo přijetí nadměrného odpočtu.

Vznik bankovního účtu
Každý zletilý občan v ČR jistě svůj osobní bankovní účet má, takže jistě i víte, jak takový bankovní účet vzniká. Vzniká tedy smlouvou o vedení účtu. Podnikatelé však nezakládají osobní bankovní účet, ale podnikatelský bankovní účet.(Lze i k podnikání používat svůj osobní účet, ale v praxi se to moc nevyužívá).
Banka po svém klientovi žádá podpisové vzory těch osob, které budou s bankovním účtem disponovat. U malých firem je to většinou pouze sám podnikatel, u větších firem je to více osob, které mají právo disponovat s bankovním účtem.

O provedených úkonech banka podnikateli/firmě zasílá bankovní výpisy, ale o těch až později.

Na běžný účet chodí podnikateli přijaté platby i odchozí platby, dále se účtují i všechny poplatky i úroky.


Druhy bankovních účtů
Již jsme si popsali bankovní účty, kterým se říká běžné účty - tyto účty mají vždy aktivní zůstatek (tzn. nikdy nepřekročí hranici 0 Kč)

Kontokorentní účty - tyto účty mohou mít i pasivní zůstatek (tzn. podnikatel může být i v dluzích). V rozvaze se pak uvádí pasivní zůstatek jako poskytnutý bankovní úvěr v pasivech. Nevýhodou tohoto účtu je vysoký úrok, proto je vhodné dluh co nejdříve uhradit.

Devizové účty - pokud prodáváme nebo nakupujeme ze zahraničí, vedeme devizový účet v cizí měně. V účetnictví se pak vede v domácí i zahraniční měně.

Terminované vklady - musí mít výpovědní lhůtu do jednoho roku. Tyto vklady jsou málo uročeny.


Pokud má podnikatel více než jeden bankovní účet, potom se v účetnictví používají analytické účty.

Např. Běžný bankovní účet 221.1, Kontokorentní účet 221.2 apod....