Klíč

Příklad 29

1) 211/604
2) 261/211
3) 221/261
4) 211/261
5) 261/221
6) 112/211


Příklad 30

Výpis z BÚ k 14.1.
1) 221/491
2) 321/221
3) 221/311
4) 221/311

Výpis z BÚ k 31.1.
1) 221/311
2) 491/221
3) 221/261
4) 562/221
5) 568/221
6) 221/662


Příklad 31

1) 211/491
2) 501/211
3) 112/211
4) 211/604
5) 261/211
6) 513/211
7) 511/211
8) 211/604
9) 502/211
10)491/211


Příklad 32

1) PPD
2) VPD
3) VPD
4) PPD
5) VPD
6) VPD
7) VPD
8) PPD
9) VPD
10)VPD


Příklad 33

 

Číslo Účetní operace Částka Zaúčtování Správně
1 Osobní vklad na pokladnu 7 000 211/491 Správně
2 FAP za materiál 1 000 112/311 112/321
2 DPH 20 % 166,7 343/311 200Kč,343/321
3 Nákup kanc. potřeb od neplátce 600 518/211 501/211
4 FAV za prodej zboží 10 000 311/604 Správně
4 DPH 20 % 2 000 343/311 311/343
5 Odvod pro osobní potřebu 5 000 491/211 Správně
5 DPH 20 % 1 000 343/211 DPH se neúčtuje!


Příklad 34
1.1. 211/604
2.1. 501/211
3.1. 502/211
4.1. 211/602
5.1. 512/211
6.1. 112/211
7.1. 211/604
8.1. 513/211


Příklad 35
a)

Datum Doklad Text Příjem  Výdej Zůstatek
1.1.11   Převod - - 12 000Kč
1.1.11 PPD Tržba za služby 8 000Kč - 20 000Kč
2.1.11 VPD Zaplaceno za kancelářské potřeby - 450Kč 19 550Kč
3.1.11 PPD Přijaté peníze za nájem 12 000Kč - 31 550Kč
3.1.11 VPD Odvod peněz na BÚ - 15 000Kč 16 550Kč
5.1.11 VPD Výběr pro osobní potřebu - 6 000Kč 10 550Kč
6.1.11 VPD Cestovné - 500Kč 10 050Kč
7.1.11 PPD Prodej služeb 7 000Kč - 17 050Kč
8.1.11 VPD Nákup mobilního telefonu - 3 000Kč 14 050Kč


b)
1.1. 211/602
2.1. 501/211
3.1. 211/602
3.1. 261/211
5.1. 491/211
6.1. 512/211
7.1. 211/602
8.1. 501/211


Příklad 36
a) Přebytek
103Kč 211/668

b) Není přebytek ani manko, tudíž nic neúčtujeme!

c) Manko
134Kč 569/211
134Kč 335/668
134Kč 221/335

 

Příklad 37

1) 34 600Kč 211.2/261

2) 7 560Kč 311/604

3) a) 34 500Kč 261/221

3) b) Kurzový rozdíl - zisk 100Kč 261/663

4) a) 7 590Kč 211.1/311

b) Kurzový rozdíl - zisk 30Kč 311/663

5) 27 840Kč 112/321

6) a) 27 920Kč 321/211.2

6) b) Kurzový rozdíl - ztráta 563/321

 

Valutová pokladna GBP

 

Datum Popis operace Příjem Výdej Konečný zůstatek
1.1. Počáteční stav     0
3.2. Nákup valut 1000      1000
19.2. Nákup materiálu   800           200
31.12.   Konečný stav          200

 

Valutová pokladna EUR

Datum Popis operace Příjem Výdej Konečný zůstatek
1.1. Počáteční stav     3520
1.1.    Prodané zboží    300   3820
31.12. Konečný stav          3820
          

Přepočet GBP

200 x 34,80 = 6 960 Kč

200 x 34,70 = 6940 Kč

Ztráta 20 Kč 563/211.2

 

Přepočet EUR

3820 x 25,20 = 96 264 Kč

3820 x 24,90 = 95 118 Kč

Zisk 1 146 Kč 211.1/663

 

Příklad 39

1)501/325

2) 502/211

3)335/211

4)a)325/221

b)568/221

c)221/379

5) 512/335

6)335/211

7)379/221