Pokladní doklady

Již víme, že pohyb peněz na pokladně evidujeme pomocí Příjmových pokladní dokladů a Výdajových pokladních dokladů.

Příjmový pokladní doklad
Existují PPD (i VPD) pro podvojné účetnictví a pro daňovou evidenci. Nás ale budou samozřejmě zajímat doklady pro účetnictví.

Na trhu existuje řada různých PPD. Pro představu jsem vybrala PPD, které jsme používali ve škole. Je to tedy falešný doklad, neslouží k podnikání. Všechny údaje jsou tedy vymyšlené.PPD můžou mít různé designy, ale většina náležitostí je stejná.

 • Hlavička PPD - název (Příjmový pokladní doklad), Organizace (většinou firmy dávají razítko, kde jsou náležitosti jako: název obchodní firmy, adresa, IČO a DIČ); číslo dokladu, datum a přílohy)

 • Přijato od (jméno, adresa) - adresa firmy, živnostníka nebo jakékoli jiné osoby, která nám platí

 • Přijato Kč - částka, kterou jsme přijali, pokud nejsou halíře - prškrtneme, částku také napíšeme slovy, zbytek proškrtneme, a to kvůli tomu, aby nikdo nemohl dopsat další čísla

 • Účel platby - stručně popíšeme, o jakou účetní operaci se jedná

 • Rozpočtová skladba - pokud ji neznáme, nic nepíšeme

 • Schválil - ve firmě může být pověřená osoba, která schvaluje pokladní doklady

 • Podpis pokladníka - v případě, že firma má pokladníka, který přijímá peníze, pokladník se podepíše; v případě, že je pokladník i osoba, která schvaluje, podepíše se dvakrát

 • účetní doklad ze dne - v případě, že je nám zaplacena faktura v hotovosti, napíšeme datum FAV a číslo této faktury nebo to může být i paragon (ve vzoru je chyba, místo FAP, má být FAV)/li>

 • Text - znovu zkrácené popíšeme účetní operaci, pokud jsme plátce, nezapomeneme na DPH

 • Účtovací předpis (Dal - účet) - protože se jedná o PPD, tak je jasné, že na straně MD bude pokladna, tudíž se rozhodujeme, co dáme na stranu D (v našem případě to je účet 601 - tržba za výrobky

 • Kč, hal - nezbývá než do Kč napsat částku (před a za uděláme čáru,zase kvůli tomu, aby nikdo nic nedopsal) a hal. proškrtneme

 • Dne - napíšeme datum, kdy došlo k přijmutí peněz

 • Přezkoušel - ve firmě může být pověřená osoba, která doklady přezkušuje (např. hlavní účetní), v případě, že nikdo nepřezkušuje, necháme volné

 • Dne - v tomto případě se myslí datum zaúčtování, v případě, že je to ve stejný den, napíšeme stejné datum, jako datum převzetí peněz

 • Zaúčtoval - může to být pověřená osoba např. účetní, ale může to být stejná osoba jako pokladník nebo stejná osoba, jako pokladník či osoba, která to schválila (v podstatě všechny podpisy může podepsat jeden člověk, kromě osoby "přezkoušel" (v tom případě by bylo, stejně jako v našem případě, pole "schválil" prázdné)Výdajový pokladní doklad

 Jak si můžete všimnout, náležitosti VPD jsou podobné. Pouze došlo ke změně, my platíme někomu (v našem vzoru Knihkupectví za nakoupené daňové zákony).

Pouze přibyl podpis příjemce. V našem případě je nevyplněný, protože vyplnění VPD předcházel paragon, na kterém již podpis je. V případě, že bychom neměli nějakou stvrzenku, paragon, tak by byl podpis příjemce nutný!

K pokladním dokladům také patří pokladní kniha.
V pokladní knize najdeme přehled o tom, kolik máme peněz v pokladně. Kolik a kdy jsme peníze vydali a kolik a kdy jsme peníze přijmuli. A to vše evidujeme právě na základě PPD a VPD.

Náležitosti pokladní knihy:

 • datum

 • doklad

 • text

 • příjem

 • výdej

 • zůstatek/stav

 • podpis pokladníka


Pozn.: Podpis pokladníka je v případě, že existuje více než jedna osoba oprávněná s pokladnou manipulovat.

Zadání vzorového příkladu:
Podnikatel živnostník, neplátce, disponovat s pokladnou může jen on sám.
Stav k 1.1. 20 000Kč

1.1. PPD - za prodej zboží 3 500Kč
2.1. VPD - za kancelářské potřeby 520Kč
3.1. VPD - za elektrickou energii 600Kč
4.1. PPD - za prodej služeb 4 000Kč
5.1. VPD - za cestovné 400Kč
6.1. VPD - za nákup materiálu 1 200Kč
7.1. PPD - za prodej zboží 8 000Kč
8.1. VPD - za občerstvení zákazníků 550Kč
 

 

Datum

Doklad

Text

Příjem 

Výdej

Zůstatek

1.1.11

 

Převod

-

-

20 000Kč

1.1.11

PPD

Prodej zboží

3 500Kč

-

23 500Kč

2.1.11

VPD

Zaplaceno za kancelářské potřeby

-

520Kč

22 980Kč

3.1.11

VPD

Zaplaceno za el. energii

-

600Kč

22 380Kč

4.1.11

PPD

Prodej služeb

4 000Kč

-

26 980Kč

5.1.11

VPD

Zaplaceno za cestovné

-

400Kč

26 580Kč

6.1.11

VPD

Zaplaceno za nákup materiálu

-

1 200Kč

25 380Kč

7.1.11

PPD

Prodej zboží

8 000Kč

-

33 380Kč

8.1.11

VPD

Zaplaceno za občerstvení zákazníků

-

550Kč

32 830Kč


Pozn.: Všimněte si prvního řádku pokladní knihy, jakým způsobem se píše převod z minulého roku, příp. "když nám dojde sešit". (Většinou je v dnešní době vše v elektronické podobě.) Převod není ani příjem a výdej, ale pouze zůstatek!!

Příklad 34
Zaúčtujte účetní operace ze vzorového příkladu.

Příklad 35
a) Pan podnikatel Adam Děravý je živnostník, neplátce. S pokladnou může disponovat jen on sám. Stanovil si limit v pokladní knize na 30 000 Kč. V případě, že tuto částku překročí, vezme polovinu peněz (15 000 Kč) a vloží je na bankovní účet.

1.1. Počáteční stav 12 000Kč.
1.1. PPD - tržby z prodeje služeb 8 000Kč.
2.1. VPD - koupě kancelářských potřeb 450Kč.
3.1. PPD - přijaté peníze za pronájem (služba) 12 000Kč.
5.1. VPD - výběr peněz pro osobní spotřebu 6 000Kč.
6.1. VPD - za cestovné 500Kč.
7.1. PPD tržby z prodeje služeb 7 000Kč.
8.1. VPD - nákup mobilního telefonu 3 000Kč.

b) Zaúčtujte jednotlivé účetní operace.

Správné odpovědi najdete:

klíč


Další příklad najdete v kapitole Ke stažení!