Účtování na BÚ

Bankovní účty = BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ

Účetní jednotka účtuje pohyb peněz na bankovních účtech dle Výpisů z bankovních účtů.

Bankovní účet většinou máme v české měně, ale také v cizí měně (tzv. devizový účet).

Účtování
Účtovat na bankovních účtech již umíte. V této podkapitole si Vaše znalosti shrneme a doplníme o účetní operace, které jste ještě zde nikdy neúčtovali.
 

Bankovní účet = 221
 

Účtování na straně MD

1) Na začátku podnikání podnikatel (FO) vkládá na BÚ vlastní kapitál/osobní vklad. Jedná se o účet individuálního podnikatele (491 - pasivní účet).
Př. Podnikatel vložil na BÚ částku v hodnotě 20 000 Kč.
221/491

2) Stejně tak v kapitálových společnostech (akciová společnost, společnost s ručeným omezeným...) vkládají splacený vklad/kapitál na BÚ.(Více o této problematice v jiné kapitole)
221/411

3) Zaplacené faktury od odběratele.
221/311

4) Výpis z BÚ - odvod peněz z pokladny na běžný účet
221/261

5) Připsaný úrok (Tzn. dostaneme peníze za kladný úrok, který se vždy připisuje na běžný účet. Nedostaneme ho v hotovosti. Účet 221 se nám zvýší, na straně D bude výnosový účet - Úroky)
221/662

Účtování na straně D

1) Výběr pro osobní potřebu. (Týká se pouze! účtu individuálního podnikatele)
491/221

2) Zaplacené faktury od dodavatele.
321/221

3) Výpis z BÚ - Odvod peněz z účtu na pokladnu.
261/221

4) Úroky z úvěru (Jsou vždy placeny z běžného účtu. Nevyplácí se v hotovosti. Jsou pro účetní jednotku nákladem - úroky)
562/221

5) Poplatky na BÚ (Jsou pro účetní jednotku také nákladem - Ostatní finanční náklady)
568/221


Zde jsou popsány základní a nejběžnější účetní operace. Neznamená to tedy, že už žádné jiné na BÚ neexistují! Vyzdvihla jsem pouze ty nejčastěji používané. V praxi i v dalších kapitolách se setkáte ještě s řadou jiných účetních operacích souvisejících s bankovním účtem.


Příklad 30
Zaúčtujte Výpisy z BÚ za leden 2011. Podnikatel je FO.

Výpis z BÚ k 14.1.
1) Osobní vklad do podnikání 40 000Kč
2) Úhrada do jiné banky - dodavatel IKAROS, s. r. o. 30 000Kč
3) Firma FRASO, a.s. uhradila částku 15 000Kč
4) Pan Ing. Alan Falešník uhradil 5 000Kč

Výpis z BÚ k 31.1.
1) Firma TRUE, k.s. uhradila částku 7 700Kč
2) Výběr z podnikání pro osobní potřebu 12 000Kč
3) Výběr z pokladny na BÚ 3 000Kč
4) Úrok z úvěru 870Kč
5) Poplatky bance 220Kč
6) Připsaný úrok 80Kč
Správné odpovědi najdete: klíč