Účtování na pokladně

Pokladna = HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

Účetní jednotka účtuje pohyb peněz na pokladně dle Příjmových a výdajových pokladních dokladů

Pokladnu většinou máme v české měně, ale také v cizí měně (tzv. valutová pokladna).

Účtování
Účtovat na pokladně již umíte. V této podkapitole si Vaše znalosti shrneme a doplníme o účetní operace, které jste ještě zde nikdy neúčtovali.
 

Pokladna = 211
 

Účtování na straně MD

1) Na začátku podnikání podnikatel (FO) vkládá na pokladnu vlastní kapitál/osobní vklad. Jedná se o účet individuálního podnikatele (491 - pasivní účet).
Př. Podnikatel vložil na pokladnu částku v hodnotě 10 000 Kč.
211/491

2) Stejně tak v kapitálových společnostech (akciová společnost, společnost s ručeným omezeným...) vkládají nějakou částku na pokladnu.
211/411

3) Zaplaceno od odběratele.
211/311

4) PPD - odvod peněz z BÚ na pokladnu
211/261

5) Tržba v hotovosti za prodané zboží, výrobky, služby
211/60x

Účtování na straně D

1) Výběr pro osobní potřebu. (Týká se pouze! účtu individuálního podnikatele)
491/211

2) Úhrada od dodavatele.
321/211

 

3) Převod pněz z pokladny na BÚ

261/211

4) Nákup materiálu, zboží v hotovosti.
112(132)/211

5) Nákup drobného hmotného majetku.
501/211

6) Zaplaceno za služby.
518/211


Zde jsou popsány základní a nejběžnější účetní operace. Neznamená to tedy, že už žádné jiné na pokladně neexistují! Vyzdvihla jsem pouze ty nejčastěji používané. V praxi i v dalších kapitolách se setkáte ještě s řadou jiných účetních operacích souvisejících s pokladnou.


Příklad 31
Fyzická osoba, neplátce DPH.
Zaúčtujte:

1) Osobní vklad do podnikání 5 000Kč
2) Nákup kancelářských potřeb 850Kč
3) V hotovosti zaplaceno za materiál 1 200Kč
4) Prodej zboží 4 000Kč
5) VPD - odvod peněz na účet 2 000Kč
6) V hotovosti zaplaceno za občerstvení klientů 500Kč
7) V hotovosti zaplaceno za opravu vodovodního kohoutku 300Kč
8) Prodej zboží 2 200Kč
9) Zaplaceno za zálohu na elektřinu 260Kč
10) Výběr pro osobní potřebu 1 000Kč


Příklad 32
K jednotlivým účetním operacím v příkladu 31 doplňte doklady, které byste vyplňovali.
Malá nápověda: Účetní operace č. 5 účetní doklad již má.


Příklad 33
Pepíček psal písemku. Paní učitelka řekla, že mají účetní operace zaúčtovat a doplnit 20 % DPH, kde je to nutné. Vaším úkolem je opravit tuto písemku. To, co psal Pepíček, je tučně označené.:o)
Číslo Účetní operace Částka Zaúčtování
1 Osobní vklad na pokladnu 7 000 211/491
2 FAP za materiál 1 000 112/311
2 DPH 20 % 166,7 343/311
3 Nákup kanc. potřeb od neplátce 600 518/211
4 FAV za prodej zboží 10 000 311/604
4 DPH 20 % 2 000 343/311
5 Odvod pro osobní potřebu 5 000 491/211
5 DPH 20 % 1 000 343/211
Správné odpovědi najdete: klíč