Ceniny, úvěry

Obsah

1) Ceniny - účtování
2) Účtování stravenek
3) Inventarizace cenin
4) Úvěrové účty
5) Vzorový příklad - ceniny, úvěry
6) Souvislý příklad - BÚ, pokladna, ceniny, úvěry

 

Cíle kapitoly - Po prostudování této kapitoly budete schopni:

- správně zaúčtovat ceniny
- správně zaúčtovat stravenky
- správně zaúčtovat úvěry
 

Klíčová slova

ceniny, poštovní známky, kolky, stravenky, krátkodobý úvěr, dlouhodobý úvěr