Účtování cenin

Ceniny

Pod pojmem ceniny si představíme určitou jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá po vydání do spotřeby.

 

Mezi ceniny se řadí:

- poštovní známky

- telefonní karty

- kolkové známky (kolky)

- stravné lístky (stravenky)

- dálniční známky

- dopravní ceniny (jízdenky..)

- dárkové poukázky

- vstupenky

- slevové poukázky

a další..

Úplný výčet cenin neexistuje, protože některé ceniny zanikají, jiné zase vznikají. Pro naši potřebu však tento výčet bude bohatě stačit.

 

Mezi ceniny nepatří !!!

- cenné papíry (směnky, šeky)

- peníze (bankovky a mince)

-bankovní platební karty vydané bankou

 

Ceniny se řadí mezi krátkodobý finanční majetek (bez ohledu na jejich dobu splatnosti), v účtové osnově jej najdeme v účtové třídě 2. Tedy účet  213. A řadíme je mezi AKTIVA.

 

Účtování cenin

Příklad č.1:

VPD - nákup 20 poštovních známek po 10 Kč

1) Vypočteme částku

20 x 10 = 200 Kč

 

2) Zaúčtujeme

Poštovní známky se řadí mezi ceniny. Cenina je aktivum, kterých jejich nákupem "přibylo". Proto bude účet 213 - ceniny na straně má dáti.

Jelikož jsme nakupovali poštovní známky v hotovosti, je jasné, že jsme vydali peníze z pokladny - 211. Pokladna je aktivum z něhož ubylo, tudíž účet 211 bude na straně dal.

213/211

 

Příklad č. 2:

Výdej 12 poštovních známek do spotřeby.

Pozn.: Spotřeba cenin se účtuje do nákladů.

1) Vypočteme částku

12 x 10 = 120 Kč

 

2) Zaúčtujeme

Poštovní známky tedy dáme do nákladů (518). Náklady se vždy účtují na straně má dáti. A protože jsme tedy poštovní známky daly na nákladů, musíme "vzít" poštovní známky, které byly zaúčtovány jako ceniny z účtu cenin. Tedy účet 213 zaúčtujeme na stranu dal.

518/213

 

Pozor!!

Ceniny se zaúčtovávají do různých nákladů. Zde je přehled těch základních cenin a jejich nákladových účtů.

Poštovní známky - 518 - účet ostatní služby

Telefonní karty - 518 - účet ostatní služby

Dálniční známky - 538 - účet ostatní daně a poplatky

Kolky - 538 - účet ostaní daně a poplatky

Jízdenky - 512 - účet Cestovné

Stravenky - 528, 527 (o stravenkách více v podkapitole  Účtování stravenek)

 

Zaúčtování spotřeby:

- poštovních známek, telefonních karet

518/213

- dálničních známek, kolků

538/213

- jízdenek

512/213

- stravenek

528/213 nebo 527/213 (více v podkapitole Účtování stravenek)

 

Příklad 40

Určete, zda se jedná o ceniny:

1) Podnikatel nakoupil stravenky pro své zaměstnance                ANO/NE

2) Firma nakoupila letenky pro zaměstnance na služební cestu    ANO/NE

3) Firma nakoupila akcie                                                           ANO/NE

4) Firma vlastní tabákové nálepky                                              ANO/NE

5) Firma vlastní bankovky cizí měny                                          ANO/NE

 

Příklad 41

Zaúčtujte:

1) Nákup dálničních známek za hotové:

25 ks po 310Kč (desetidenní)

10 ks po 440Kč (měsíční)

- pro přehlednost použijte analytických účtů (desetidenní - 213.1, měsíční 213.2)

 

2) Vydáno do spotřeby 5 ks měsíčních dálničních známek.

3) Nakoupeny 2 telefonní karty, v celkové hodnotě 1 000Kč.

4) Telefonní karty vydány do spotřeby.

5) Vydány do spotřeby všechny desetidenní známky.

 

Správné odpovědi najdete: Klíč