1. kapitola - Co je účetnictví?

Obsah:

1) Stručná historie účetnictví
2) Definice účetnictví, účetní zásady, účetní období
3) Účetní jednotka, FO, PO, obchodní rejstřík
4) Podvojné účetnictví x Evidence, HV
5) Směrná účtová osnova
6) Účetní doklady


Cíle kapitoly - po prostudování této kapitoly budete schopni:

- stručně popsat historii a vývoj účetnictví
- objasnit pojmy: podvojné účetnictví, daňová evidence, směrná účtová osnova
- poznat o jaký doklad se jednáKlíčová slova:

Luca Pacioli, Josiah Wedgwood, historie účetnictví, zákon o účetnictví, české účetní standardy, účetní období, právnická osoba, fyzická osoba, obchodní rejstřík, příjmy, výdaje, náklady, výnosy, zisk, ztráta, podnikatel, třída, skupina, účet, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, přijatá faktura, vydaná faktura, příjemka, výdejka