DE x podvojné účetnictví

S těmito pojmy jsme se už setkali v minulém odkazu. Nyní si vysvětlíme, co dané pojmy znamenají.

Daňová evidence - slouží především ke zjištění správné výše daňového základu. DE vede FO, která není účetní jednotkou. Hospodářský výsledek (HV) se zjišťuje v daňové evidenci:
 

HV= PŘÍJMY - VÝDAJEPodvojné účetnictví - Účetnictví je komplexnější činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Účetnictví vede účetní jednotka. Hospodářský výsledek se zjišťuje v účetnictví:
HV= VÝNOSY - NÁKLADYCo je hospodářský výsledek
Jak jsem uvedla, HV můžeme vypočítat dvěmi různými způsoby. Záleží zda jsme účetní jednotka nebo ne. HV zjistíme stav podniku. Tento stav může být buď kladný = zisk a nebo záporný = ztráta. O HV se ještě mnoho dozvíte v jiných kapitolách.

 

Příklad 1:

Určete u jednotlivých případů, zda se bude vést DE nebo účetnictví. Pokud se bude vést účetnictví, určete odkdy:

  1. Pan Alois Mikulček provozuje svoji činnost od roku 2006. Jeho obrat v tomto roce dosáhl 3 mil. Kč.
  2. Rapid, a.s. provozuje činnost od roku 2005 a v roce 2009 byl obrat 12 mil. Kč.
  3. Paní Jana Melicharová provozuje svoji činnost od roku 2000. V roce 2007 přesáhl obrat hranici 25 mil. Kč. V dalším roce obrat dosáhl pouze 23 mil. Kč.
  4. Paní Alena Velká zahájila svoji činnost v roce 2009 a je zapsaná od 3.4. v obchodním rejstříku.

 

Správné odpovědi naleznete v sekci Klíč