Historie

Stručná historie účetnictví

Vznik účetnictví nelze přesně datovat, ale objevuje se již od počátku lidstva. První zmínky můžeme najít již v Bibli.
 


Podobenství o hřivnách (Mt 25: 14-30)

..Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své učebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihne se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.

Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: "Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal." Jeho pán mu odpověděl: "Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána."

Přistoupil i ten se dvěma hřivnami a řekl: "Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal." Jeho pán mu odpověděl: "Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána."

Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: "Pane, poznal jsem tě, že jsi hrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří." Jeho pán mu odpověděl: "Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."...


Také Korán se zmiňuje o jednoduchém účetnictví,úvěrech, stvrzenkách a krátkých smlouvách.

Poprvé bylo účetnictví písemně popsáno v roce 1494 v knize italského mnicha Luca Pacioliho (1445-1517), který je nazýván otcem účetnictví. Tento mnich několik let spolupracoval na různých dílech s Leonardem da Vincim. Jeho nejvýznamnější dílo je "Summa de arithmetica, geometria, proporioni et proportionalita", ve kterém vynalézá podvojné účetnictví.

Největší rozvoj účetnictví je spojen s rozvojem kapitalismu.
Vzniká tzv. nákladové účetnictví, jehož průkopníkem je Josiah Wedgwood. Od 2. pol. 20. století jsou na účetnictví kladeny vyšší nároky na lepší informační podporu řídících osob. Vzniká tak manažerské účetnictví a dále finanční účetnictví. Pravidla účetnictví také začíná ovlivňovat stát, a to z důvodu stanovení daňové povinnosti.

 

Další zajímavosti z dějin účetnictví naleznete na uvedených odkazech.

Použité zdroje:
Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD#Evropa
https://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/historie-ucetnictvi
https://www.spisovatele.cz/luca-pacioli