Účetní doklady


Jednou ze zásad správného vedení účetnictví je účtovat průkazně, tedy mít vždy zaúčtovány všechny účetní doklady.
Účetních dokladů je řada a různě je můžeme členit.

1) podle druhu
- příjmové pokladní doklady
- výdajové pokladní doklady

- přijaté faktury
- vzniká povinnost zaplatit dodavatelům, tedy ZÁVAZEK VŮČI DODAVATELŮM
- vydané/vystavené faktury - odběrateli vzniká povinnost zaplatit nám, tedy POHLEDÁVKA VŮČI ODBĚRATELŮM

- bankovní výpisy - pohyb peněz na BÚ

- vnitřní účetní doklady - příjemka, výdejka, zúčtovací a výplatní listina (ZVL)


2) podle místa vzniku
- vnitřní (interní)
- vnější (externí)


3) podle počtu účetních případů
- jednotlivé
- sběrné

 

Praktická část

Účetní doklady

22.10.2014 22:10
Jsou definovány v § 11 ZoÚ