Účetní osnova

Směrná účtová osnova


Každá účetní jednotka by bez této osnovy vůbec nemohla existovat aneb bez účtové osnovy jsme jako bez ruky. :o)
A co to vlastně je, že bez toho nemůžeme být?
Je to jakýsi seznam všech účtových tříd, skupin a účtů, které jsou dané - vydává je ministerstvo financí ve vyhláškách.

V praxi máme několik typů:
1) pro podnikatele
2) pro pojišťovny
3) pro banky
4) pro státní organizace

My budeme používat účetní osnovu pro podnikatele.
A nyní se na ni podíváme a při účtování ji budeme mít vždy po ruce.;)

Zde najdete směrnou účtovou osnovu pro podnikatele: business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/postupy/priloha1.aspx

 

Tyto stránky, na kterých se ocitnete po kliknutí na odkaz, vřele doporučuji. Najdete tam opravdu vše, co k účetnictví potřebujete.

Nyní si tuto osnovu trochu rozebereme.
Jak už jsem zmínila, účtová osnova má třídy, skupiny a účty.

Třídy - účtová osnova se rozděluje do 10 tříd. A začíná se od 0, takže defakto 9+0
Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 - zásoby
Účtová třída 2 - finanční účty
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 - náklady
Účtová třída 6 - výnosy
Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty
Účtová třída 8 a 9 - vnitropodnikové účetnictví

V malých firmách budete nejspíše používat jen účtové třídy od 0 až do 7. Vnitropodnikové účetnictví se používá hlavně ve velkých firmách.

Skupiny - každá třída je rozdělena ještě do skupin. Skupiny se značí podle účtové třídy a podle počtu skupin (a těch je 9), které jsou ve třídě. Zní to možná děsivě, ale je to jednoduché.

Zde je příklad:
účtová třída 0 - skupina 01,02,03,04,05,06,07,08,09 nebo:
účtová třída 5, skupina 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

Účty - skupiny se ještě rozdělují na účty (např. 013), a ty jsou pro nás velmi důležité, protože je budeme používat, jelikož podvojné účetnictví je právě založeno na používání těchto účtů. Třídy a skupiny se nikam nepíší, ale je důležité se v osnově orientovat.
Účty můžeme ještě rozdělit na syntetické (to jsou ty, které se v osnově nachází) a analytické. Co je to analytický účet?
Vypadá například takto: 221.1

Co to znamená?
Jak už jsme se naučili, můžeme si tento účet rozebrat.
1) první číslo znamená třídu, tedy účtová třída 2 (finanční účty)
2) první dvě skupinu 22 (účty v bankách) a 3) 221 - bankovní účet
4) analytický účet je 221.1 - tečka s jedničkou znamená, že těch bankovních účtů máme víc a tím dáváme najevo, že máme na mysli zrovna tento konkrétní účet vedený pod jedničkou, můžeme mít tedy i bankovní účet 221.2 nebo i 221.3 atd.

Analytické účty ale nejsou u všech účtů. Nejvíce se používají u bankovních účtů, úvěrů, dodavatelů a odběratelů.
Analytiku dělají většinou větší firmy a nebo když chceme mít účetnictví prostě přehlednější. :o)

Opakování aneb další názorný příklad:
321.1
3 - účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
32 - skupina (závazky krátkodobé)
321 - syntetický účet - dodavatelé
321.1 - analytický účet - např. dodavatel Akros, s. r. o.

O účtech se ještě budeme bavit v kapitole  Druhy účtů.