DPH

Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, najdete zde: business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/

 

Upozornění!

Tato kapitola byla psána v roce 2011, tudíž sazby jsou zastaralé, ale princip zůstává stejný!!! Tato kapitola bude časem z aktualizována.

Obsah:

1) Plátce, poplatník
2) Daně
3) Výpočet DPH
4) Zaúčtování DPH na vstupu
5) Zaúčtování DPH na výstupu
6) Vyrovnání s finančním úřadem
7) Vzorový příklad
8) Souvislý příklad
 

Cíle kapitoly - Po prostudování této kapitoly budete schopni:
 

- zařadit DPH do daňové soustavy
- vypočítat DPH
- zaúčtovat DPH
 

Klíčová slova

daň, DPH, přímá, nepřímá, plátce, poplatník, neplátce, výpočet zdola, výpočet shora, koeficient, 20 %, 10 %