DPH na výstupu

Ukážeme si na příkladě.
Př.1. Paní Světlá je neplátce a vystavila fakturu za zboží v hodnotě
23 000Kč. (Paní Světlá DPH neřeší!! Ani na faktuře nenajdete žádnou daň!)

Zaúčtujeme:
23 000 Kč   311/604

Jak jste si všimli, určitě jste nezaznamenali žádnou změnu od toho, jak jsme účtovali dříve. Důvodem je, že paní Světlá není plátce a tudíž nemá povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH, kterou účtuje jako závazek vůči finančnímu úřadu.

Jiné to je u plátce!!!
Pro účtování DPH u plátce máme speciální účet ve třetí skupině - zúčtovací vztahy, účet 343, který se samozřejmě jmenuje Daň z přidané hodnoty.

Daň z výstupu - DPH při prodeji
Plátce DPH připočítává k ceně svých výkonů (prodej výrobků,zboží, služeb) DPH.
DPH na výstupu = Závazek vůči finančnímu úřadu, tedy strana D.

Zaúčtování u plátců DPH: Při zaúčtování vzniká speciální situace, kdy účtujeme né na dvou účtech, ale na třech účtech.

Př.1. Faktura vydaná za zboží v hodnotě 3 200 Kč bez DPH.

Nejdříve si vypočítáme cenu daně, cenu bez DPH a napíšeme si všechny ceny pod sebe. Nejlépe v tomto pořadí:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

3 200 Kč
640 Kč
3 840 Kč

Rozhodneme se, na jakých účtech budeme účtovat.
Odběratelé, tržba z prodeje zboží, DPH
311, 604, DPH je účet v 3 účtové skupině = 343
Nyní si načrtneme účty.O počátečních a konečných stavech účtu 343 si povíme v podkapitole 343.
Nyní si zaúčtování vysvětlíme na deníkovém zápise, neboť se to tak lépe pochopí.

K částkám si přiřadíme nejdříve účty.
K částce s daní 3 840 Kč přiřadíme účet 311, neboť odběrateli musíme naúčtovat daň.
K dani 640 Kč přiřadíme samozřejmě účet 343.
A k částce bez dani 3 200 Kč přiřadíme účet 604. Neboť zboží na skladě vždy účtujeme/evidujeme v částkách bez dani.

3 200 Kč - 604
640 Kč - 343
3 840 Kč - 311

Nezbývá nic jiného než se rozhodnout, na kterou stranu účty zaúčtovat.
Účet 604 - máme tržbu za zboží. Výnos píšeme vždy na stranu D.
Účet 343 - při nákupu vzniká povinnost zaplatit, kterou účtujeme vždy na stranu D.
Účet 311 - vzniká nám pohledávka vůči odběrateli. Odběratel je aktivní, tedy účtujeme na stranu MD.

Výsledek zaúčtování:

1.způsob zápisu:


K vůli snažšímu grafickému zápisu budu zde zapisovat druhým deníkovým způsobem, kterým lze také zapisovat (ale Vy můžete zapisovat prvním způsobem, který Vám i více doporučuji, neboť je přehlednější):
311/604 3 200 Kč.
311/343 640 Kč.

Všimněte si, že druhý způsob se více podobá tradičnímu deníkovému zápisu. První účetní zápis je stejný jako u neplátců. Jediným rozdílem je částka. Tato částka je bez daně. Druhý řádek zápisu účtuje daň. Tuto daň naúčtujeme také odběrateli, neboť jak jsme si řekli, odběrateli vždy účtujeme cenu i s daní. Tzn. když sečteme obě částky, které jsme zaúčtovali, dá nám dohromady částku 3 840 Kč. Tedy částku s daní, a tu potřebujeme zaúčtovat odběrateli, a to jsme také provedli.

Zaúčtování T-formou.


Na účet odběratele, vždy píšeme rovnou částku s daní. A né částku bez daně a daň. A to kvůli co největší přehlednosti. Kdybyste na ten účet měli pak zaúčtovat takovýchto příkladů více, tak by se Vám zdvojnásobil, a to by už přehledné moc nebylo.

Srhnutí:
1) Nejdříve si vypočítejte částky. Bez daně, daň, s daní.
2) Rozhodněte se, na kterých účtech budete účtovat.
3)
a) Buď si přiřaďte k číslům účty a pak se rozhodněte, na které straně je zaúčtujeme.
b) Nebo si nejdříve zaúčtujte účetní případ tak, jak ho umíte z dřívějška a přiřaďte si k němu částku bez daně. A pak se rozhodněte, na které straně bude daň (vždy při výstupu na straně D) a druhý účet napište na druhou stranu.

Příklad 25:
a) Zaúčtujte deníkovým způsobem, za předpokladu, že jsme plátce.
b) Zaúčtujte deníkovým způsobem, za předpokladu, že nejsme plátce.
1) FAV za zboží v hodnotě 3 000 Kč vč DPH.
2) FAV za výrobky. 2 180 Kč bez DPH. (sazba 10 %)
3) FAV za poradenské služby v hodnotě 1 800 Kč bez DPH.
4) PPD za zboží v hodnotě 500 Kč bez DPH.
5) FAV za zboží 1 000 bez DPH.
 

Správné odpovědi najdete: klíč