Klíč

 

Příklad 22
1) Poplatník
2) Přímá daň, majetková daň.
3) Neplátce (poplatník) nemá nárok na odpočet daně. Nakupujeme od plátců a prodáváme plátcům. (Při porušení řetězce plátců, další plátce už nemá nárok na odpočet) Je to nutné při vývozu do zahraničí. Když nakupujeme za 20 % a prodáváme za 10 %.
4) Nepřímá daň. Do spotřební daně zahrnujeme tabákové výrobky, líh a lihoviny, piva a vína. Tuto daň platí pouze ten, kdo vyrábí.
5) 1. prosince 2011 se stává plátcem. Registraci podá nejpozději 15. října 2011.


Příklad 23
a) 20 %, 10 %.
1) daň: 40 Kč,20 Kč. Cena s daní: 240Kč, 220Kč
. 2) daň: 374 Kč, 187 Kč. Cena s daní: 2 244 Kč, 2 057Kč.
3) daň: 99,8 Kč, 49,9 Kč. Cena s daní: 598,8 Kč, 548,9 Kč.

b) 20 %, 10 %
1) daň: 23,34 Kč, 12,73 Kč. Cena bez daně: 116,66 Kč, 127,27 Kč.
2) daň: 91,69 Kč, 50 Kč. Cena bez daně: 458,31 Kč, 500 Kč.
3) daň: 366,74 Kč, 199,98 Kč. Cena bez daně: 1833,26 Kč, 2000,02 Kč.

Příklad 24
a)
1) 132/321   2 499,9 Kč
343/321   500,1 Kč

2)112/321   2 180 Kč
343/321   218 Kč

3) 518/321   1 800 Kč
343/321   360 Kč

4) 132/211   500 Kč
343/211   100 Kč

5) 122/321   1 000 Kč
343/321   200 Kč

b)
1) 132/321   3 000 Kč
2) 112/321   2 398 Kč
3) 518/321   2 160 Kč
4) 132/211     600 Kč
5) 122/321   1 200 Kč

 
Příklad 25
1) 311/604   2 499,9 Kč
311/343   500,1 Kč

2)311/601   2 180 Kč
311/343   218 Kč

3) 311/602   1 800 Kč
311/343   360 Kč

4) 211/604   500 Kč
211/343   100 Kč

5) 311/604   1 000 Kč
311/343   200 Kč

b)
1) 311/604   2 499,9 Kč
2) 311/601   2 180 Kč
3) 311/602   1 800 Kč
4) 211/604     500 Kč.
5) 311/604   1 000 Kč

Příklad 26

1) Máme daňovou povinnost

343/221   58 000 Kč


2) Máme nadměrný odpočet

221/343   25 000 Kč

Příklad 27

1) 311/602   1 916,59 Kč
311/343   383,41 Kč

2) 112/211   5 000 Kč
343/211   1 000 Kč

3) 132/321   8 333 Kč
343/321   1 667 Kč

4) 311/604   30 000 Kč
311/343   3 000 Kč

5) 221/311   2 300 Kč
6) daňová povinnost 343/221   716,41 Kč.
Příklad 28Zaúčtování:

Účetní případ Účetní zápis Částka v Kč
1 112/321 24 999
  343/321 5 001
2 518/321 5 000
  343/321 1 000
3 311/601 22 727,5
  311/343 2 272,5
4a 321/221 6 000
4b 221/311 25 000
5 501/211 833,3
  343/211 166,7
6 132/321 8 000
  343/321 1 600
7 311/604 5 000
  311/343 1 000
8 311/601 32 000
  311/343 3 200
9 112/321 8 333
  343/321 1 667
10a 321/221 30 000
10b 221/311 35 200
10c 321/221 9 600
10d 321/221 10 000
10e 221/311 6 000
10f 231/221 10 000
10g 568/221 150
10h 221/662 25
11 221/343 2 962,2


Datum Č.faktury  Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
3.1. f/001 STOLKARR,k.s. 25 000 17.1. 12.1. B/1
15.1. f/002 Oldřich Jasný 6 000 29.1. 20.1. B/2
16.1. f/003 PATRIS, s. r. o. 35 200 30.1. 20.1. B/2


Datum Č.faktury interní č. Dodavatel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1. 001 F/1 MATROŠ, a. s. 30 000 20.1. 20.1. B/2
2.1. 20110009 F/2 Jana Balíková 6 000 16.1. 12.1. B/2
14.1. 014 F/3 XESTRo,a.s. 9 600 28.1. 20.1. B/2
17.1. 0132 F/4 MATROŠ, a. s. 10 000 31.1. 20.1. B/2