Plátce, poplatník

Plátce DPH
osoba, která je povina daň vypočítat, vybrat a odvést

Poplatník
- FO nebo PO, která nese daňové břemeno (FO nebo PO platí daň - tzv. "daň jde z vlastní kapsy")

Kdo je plátcem daně?
1) Plátcem daně se musí stát každý, kdo překročil obrat 1 mil. Kč za 12 měsíců následujících po sobě v sídle nebo na místě podnikání v tuzemsku.
 

Jak vypočítáme obrat?
V podvojném účetnictví jsou to výnosy za uskutečněná plnění.Přihláška k registraci: Musí se předložit do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém limit překročila.
Plátcem se stane od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy jsme překročili.

2) Zboží je pořízené z jiného členského státu EU a hodnota zboží v kalendářním roce překročila limit 326 000Kč.
Přihláška k registraci: Musí se předložit do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém limit překročila.
Plátcem se stane od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy jsme překročili.

3) Zboží je pořízené v EU, které podléhá spotřební dani.
Přihláška k registraci: Musí se předložit do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém limit překročila.
Plátcem se stane od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy jsme překročili.

4) Pořizuje-li od zahraničních firem i v EU, tzv. reverse-charge služby:
- reklamní služby
- poradenské služby
- finanční služby (bankovní, pojišťovací služby)
Více o reverse-charge služby zde: www.apogeo.cz/aktuality/sluzby-reverse-charge-jejich-poskytovani-plneni-a-fakturace-390/

5) Pokud PO nebo FO začne vykonávat ekonomické činnosti v jiném státě, musí se zaregistrovat v daném státě.

Proč být plátcem dobrovolně?
1) Neplátce (poplatník) nemá nárok na odpočet daně.
2) Nakupujeme od plátců a prodáváme plátcům. (Při porušení řetězce plátců, další plátce už nemá nárok na odpočet)
3) Je to nutné při vývozu do zahraničí
4) Když nakupujeme za 20 % a prodáváme za 10 %.