Výpočet DPH

Ve většině států a i V ČR existují 2 sazby DPH.

1) Základní - používá se pro většinu výrobků, nyní činí 20% (napsáno v roce 2011)

2) Sníženou - používá se především pro potraviny (vyjma alkoholických nápojů), krmiva pro zvířata, rostliny a semena, dětské sedačky do automobilů, ubytovací služby, pohřební služby a další (veškeré zboží a služby jsou vypsány v zákoně), nyní činí 10% (napsáno v roce 2011)

Výpočet DPH
DPH lze vypočítat dvěmi způsoby.

Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - daná částka se vynásobí procentní sazbou.

Př.1. Cena postele stála 1280 Kč bez DPH. (sazba 20 %)
Nejdříve vypočítáme cenu DPH: 1280 * 0,20 = 256 Kč
Cena s daní: 1280 + 256 = 1536 Kč.

Cenu postele jde vypočítat i zjednodušeně:
1280 * 1,20 = 1536 Kč

Pozn.: Při zaúčtování ale stejnak budeme počítat "zdlouhavěji", protože bude nutné znát i cenu DPH.

Př.2. Dětské plenky stojí 250 Kč. (sazba 10 %)
Nejdříve vypočítáme cenu DPH: 250 * 0,10 = 25 Kč
Cena s daní: 250 + 25 = 275 Kč.

Cenu plenek lze vypočítat i zjedodušeně:
250 * 1,10 = 275 Kč.


Výpočet shora - základem daně je cena včetně DPH - částka se vynásobí koeficientem.
Koeficient pro 10 % = 0,0909
Koeficient pro 20 % = 0,1667

Jak vzniká koeficient? Zde

Př.1. Cena skříně stála 1 100 Kč. (sazba 20 %)
Cena DPH: 1 100 * 0,1667 = 183,37 Kč.
Cena bez DPH: 1 100 - 183,37 = 916,63 Kč.

Př.2. Cena krmiva pro zvířata stála 520 Kč (sazba 10 %)
Cena DPH: 520 * 0,0909 = 47,268 Kč zaokrouhlíme na 47,27 Kč.
Cena bez DPH: 472,73 Kč.

Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nebo padesátihaléře, a to dle matematických pravidel.

Příklad 23:
a) Vypočítejte cenu s 20%, 10 % DPH.
1) 200 Kč bez DPH
2) 1 870 Kč bez DPH
3) 499 Kč bez DPH

b) Vypočítejte cenu bez 20 %, 10 % DPH. (kde je to nutné,zaokrouhlete na 2 desetinná místa)
1) 140 Kč včetně DPH
2) 550 Kč včetně DPH
3) 2 200 Kč včetně DPH
 

Správné odpovědi najdete: klíč