Vzorový příklad

Zadání:
1) FAP za materiál (účtováno na účet 112) v hodnotě 20 000 Kč bez DPH. (sazba 20%)
2) FAV za zboží v hodnotě 35 000 Kč vč. DPH. (sazba 20 %)
3) Vypořádání s FÚ (pomocí BÚ)


Postup účtování:

1)Vypočítáme si daň a částku s daní.

Daň: 20 000 * 0,2 = 4 000 Kč.
Částka s daní: 20 000 + 4 000 = 24 000 Kč

Zaúčtování:
Máme dvě možnosti.
a) Přiřadíme k částkám účty.
20 000 - 112
4 000 - 343
24 000 - 321

Pak se rozhodneme pro strany a zaúčtujeme.
b) Zaúčtujeme, jako neplátce.
112/321   20 000 Kč

A potom zaúčtujeme daň.
343/321   4 000 Kč


2) Výpočet daně a částky bez daně.

Daň: 35 000 * 0.1667 = 5 834,5 Kč.
Cena bez daně: 35 000 - 5 834,5 = 29 165,5 Kč.
Zaúčtování:
a) Přiřazení k částkám.
29 165,5 - 604
5 834,5 - 343
35 000 - 311

Pak se rozhodneme pro strany a zaúčtujeme.b) Zaúčtujeme jako neplátce.
311/604   29 165,5 Kč

A poté daň.
311/343   5 834,5 Kč

3) Abychom zjistili, zda máme nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost, vytvoříme si účet 343 ve formě "téčka" a zapíšeme do něj naše dva účetní případy.

Poté bychom sečetli stranu MD a D. Jelikož na každé straně máme pouze jeden účetní případ, sečítat nemusíme. A vidíme, že větší obnos máme na straně D, tudíž nám vzniká daňová povinnost, kterou musíme zaplatit.343/221 1 834,5 Kč.


Příklad 27
Zaúčtujte jako plátce DPH deníkovou i T-formou.
Počáteční stavy: 211 = 20 000Kč, 112 = 10 000Kč, 221= 50 000Kč

1) FAV č. 001 za zboží    2 300 Kč
(s daní, sazba 20 %)
2) VPD Nákup materiálu (materiál byl převzat na sklad)    5 000 Kč
(bez daně, sazba 20 %)
3) FAP za zboží    10 000 Kč
(s daní, sazba 20 %)
4) FAV č. 002 prodány dětské sedačky    30 000 Kč
(bez daně, sazba 10 %)
5) Úhrada faktury č. 001 (uhrazeno bankovním převodem)
6) Vyrovnání se s FÚ (pomocí bankovního převodu)
 

Správné odpovědi najdete: klíč