Druhy účtů

3. kapitola - Druhy účtů

Obsah:

1) Členění účtů
2) Rozvaha
3) Rozvahové účty
4) Výsledkové účty
5) Uzávěrkové účty
 

Cíle kapitoly - po prostudování této kapitoly budete schopni:

- vytvořit rozvahu
- poznat, zda jde o rozvahový nebo výsledkový účet
- otevřít a ukončit účetní období
 


Klíčová slova:

rozvaha,T-forma, deník, náklad, výnos, počáteční stav, konečný stav, počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát, hospodářský výsledek