Druhy účtů

Nyní se konečně dostáváme od teorie k praxi. :o)

Už jsme si něco řekli o účetní osnově a účtech:  Účetní osnova 


Víme, že účty mají tří místné číslo a rozdělují se mimojiné i na syntetické a analytické. Nyní se zaměříme na syntetické účty.

Druhy syntetických účtů:
1) Rozvahové
- aktivní
- pasivní

2) Výsledkové
- nákladové
- výnosové

3) Uzávěrkové
- počáteční účet rozvažný (účet 701) - (tzv. rozvaha na začátku účetního období)
- konečný účet rozvažný (účet 702) - ((tzv. rozvaha na konci účetního období)
- účet zisků a ztrát (účet 710) - (tzv. výsledovka)