Uzávěrkové účty

Uzávěrkové účty (účtová třída 7) máme tři:
- počáteční účet rozvažný (701)
- konečný účet rozvažný (702)
- účet zisků a ztrát ("výsledovka") (710)


Konečný účet rozvažný - 702
Vyjímečně začínám konečným účtem, a to z jednoho důvodu. Tento účet je totožný s rozvahou takovou, jakou jsme se ji učili. Tzn. po uzavření všech účtů (konečné stavy) dáme účty na správnou stranu. Aktiva na stranu levou a pasiva na stranu pravou.Počáteční účet rozvažný - 701
Poddvojnost
Ještě než se budeme zaobírat účtem 701, je nejvyšší čas říci si něco o poddvojnosti.
Jak již z názvu vypovídá: podvojnost, bude v účetnictví hrát velkou roli dvojka.
Každý účetní případ, který kdy budeme řešit, se tedy bude zapisovat na dva účty. Prozatím to berte jako fakt...
A tak na konci každého účetního období spočítáme konečný stav. (U aktiv sečteme stranu MD a od ní odečteme D, u pasiv sečteme stranu D a odečteme MD) A na začátku dalšího účetního období zavedeme konečné stavy do počátečního účtu rozvažného - 701.
Aby nebyla porušena zásada poddvojnosti (účtování na dva účty) musíme naše pravidlo (aktiva na levé straně, pasiva na pravé) porušit. Možná se Vám to teď zdá nepochopitelné, těžké a složité, ale nebojte, časem to pochopíte, navíc se k těmto pravidlům určitě ještě vrátíme.

Nyní je důležíté vzít to jako neměnný fakt, že účet 701 je "opačná rozvaha".Deníkový zápis:
např.013/701, 022/701, 701/411, 701/431 atd..

Účet zisků a ztrát - 710
Často také nazývána jako výsledovka.
Tato výsledovka sleduje náklady a výnosy. Náklady jsou, stejně jako u nákladových účtů, na straně levé a výnosy, stejně jako u výnosových účtů, na straně pravé.Jak jsme zjistili zisk? Nejdříve sečteme veškeré náklady a veškeré výnosy.
 

HV = VÝNOSY - NÁKLADYVšimněte si!
U účtů 702 je zisk na pravé straně, kdežto v účtu 710 je zisk na straně levé.
V případě ztráty by to bylo naopak 702 - levá strana, 710 - pravá strana!!


Důležité:
701 - "opačná" rozvaha
702 - "obyčejná" rozvaha
710 - náklady a výnosy

Výpočet HV:
702 = Aktiva - pasiva
710 = Výnosy - nákladyPříklad 10

Vytvořte rozvahu k 1.1., kdy byly tyto počáteční stavy:
321 = 77 000Kč, 021 = 82 000Kč, 221 = 100 000Kč, 411 = 200 000Kč, 331 = 120 000Kč, 211 = 15 000Kč, 112 = 200 000Kč

Dále vytvořte rozvahu a výsledovku k 31.12, kdy byly tyto konečné stavy a vypočítejte HV:
501 = 150 000Kč, 021 = 82 000Kč, 551 = 68 000Kč, 331 = 80 000Kč, 411 = 200 000Kč, 211 = 30 000Kč, 602 = 340 000Kč, 112 = 150 000Kč 321 = 60 000Kč, 311 = 50 000Kč, 221 = 120 000Kč, 543 = 30 000Kč
 

Správné odpovědi najdete: klíč