Výsledkové účty

Řekli jsme si, že rozvahové aktivní i pasivní účty jsou veškeré účty v účtové osnově kromě páté, šesté a sedmé účtové třídy. Tudíž mezi těmito třemi třídami musí být naše výsledkové účty. Jsou to tedy páté a šesté účtové třídy.

Výsledkové účty členíme:
- nákladové (5. účtová třída)
- výnosové (6. účtová třída)

Co ale znamená "nákladové" a co "výnosové" účty?

 

Náklad = spotřeba v peněžních jednotkách
Výnos = výkon v peněžních jednotkách

 


Pojďme se tedy podívat, jak výsledkové účty vypadají:U výsledkových účtů NEEXISTUJÍ počáteční stavy a konečné stavy, a to protože počáteční stavy = 0 a konečné stavy se píší rovnou do výsledovky (účet zisků a ztrát =710, ale o tom později). Připisují se jen PŘÍRŮSTKY. Úbytky prostě neexistují.

Nákladový účet připisuje přírůstky vždy na levou stranu (MD) a u výnosového účtu se píší přírůstky na pravou stranu (D).

Typický nákladový účet je např. spotřeba materiálu (501), cestovné (512), mzdové náklady (512) atd.
Typický výnosový účet je např. tržby za zboží (601), úroky (662), ostatní finanční výnosy (668) atd.


Příklad 8

Určete, o jaký druh účtu se jedná:

1) dar
2) dlouhodobý úvěr
3) pozemek
4) stavba
5) závazek vůči dodavateli
6) spotřeba materiálu
7) výrobek
8) pohledávka vůči odběrateli
9) tržba za zboží
10) bankovní účet
 


Příklad 9

Načrtněte jednotlivé účty (pokud jde o rozvahové napište na správnou stranu PS, KS, přírůstky a úbytky)
1) náklady na reprezentaci
2) eskontní úvěr
3) ocenitelná práva
4) ostatní mimořádné výnosy
5) prodané zboží
6) zaměstnanci
 

Správné odpovědi najdete: klíč