První účtování

Pozn.: V této kapitole sice začínáme už účtovat, ale většina zaúčtovaných případů je "špatně" nebo se spíše hodí slovo "nesprávně". Není to proto, abych Vás mátla, ale proto, abyste hlavně pochopili systém účtování. Zaúčtování je ve většině případů velmi zjednoduššeno. Tento postup jsem zvolila, protože jsem se to takto nesprávně učila i já ve školy. A zdá se mi to jako nejjedodušší cesta k tomu, abyste se účtování naučili. :o)
Po absolvování této kapitoly opravdu nejste hotovými účtaři. Od následujících kapitol Vás však budu uvádět na pravou míru a budeme účtovat již správně. :o)


Obsah:

1) Zavedení počátečních stavů
2) Změny rozvahových položek
3) Konečné stavy
4) Účtování nákladů a výnosů
5) Vzorový příklad 1
6) Vzorový příklad 2
7) Evidence majetku a závazků
 


Cíle kapitoly - po prostudování této kapitoly budete schopni:

- rozumět systému podvojnosti
- zavést počáteční stavy
- uzavřít účty
- účtovat na rozvahových účtech
- účtovat náklady a výnosy
- evidovat majetek a závazek
 

Klíčová slova:

počáteční stav, konečný stav, náklady, výnosy, aktiva, pasiva, přírůstek, úbytek, obraty, konečný účetní zůstatek, evidence