Konečné stavy

Konečné stavy se označují i jako konečné zůstatky, záleží na Vás zda budete psát KS nebo KZ.

U aktivního účtu sečteme stranu MD včetně počátečního stavu a odečteme stranu D.

 5 000Kč + 4 000 + 6 000 - (2 000 + 3 000) = 10 000Kč

U pasivního účtu se sečte nejdříve strana D a od ní se odečte součet strany MD.

 5 000 + 4 000 - (2 000 + 3 000 + 1000) = 3 000 Kč

Obraty
Obraty udávají souhrn změn na rozvahových účtech (pasivních i aktivních) za určité období. Do obratů se nezahrnují počáteční stavy. Obrat vypočítáme součtem strany MD a součtem strany D. Značíme jej písmenem O a malým písmenem stranu.Pozn.: Oficiálně se obraty psát musí, ale běžně je používat nebudeme, pouze v souvislých příkladech.

Abychom zachovali podmínku podvojnosti, musíme konečné stavy převést na druhou stranu.Tento převod označujeme jako konečný účetní zůstatek. U aktivního účtu bude na straně dal, u pasivního účtu na straně má dáti.Pozn.: Stejně jako u obratů, se tento převod musí dělat, abychom dodrželi pravidlo podvojnosti. My ho budeme dělat jen v tom případě, že budeme následně vytvářet konečný účet rozvažný, ale v běžném účtování budeme nechávat konečný stav na stejné straně jako počáteční stav. Obvykle jsme to ve škole také tak dělali, ono to trošku zdržuje, tak asi proto, ale jinak oficiálně se to samozřejmě tak nesmí. :o)

Po uzavření konečných stavů obvykle následuje vytvoření konečného účtu rozvažného 702, který jsme se již učili...

 

 
 


Příklad 13

Uzavřete tyto účty, napište obraty, konečné účetní zůstatky a vytvořte účet 702.

Správné odpovědi najdete: klíč