Počáteční stavy


Rozvahový účet má počáteční stav, nějaké přírůstky a úbytky a nakonec konečný stav. Kde se ale vzal počáteční stav?
Na to je jen jedna odpověď, a to z počátečního účtu rozvažného, tedy z účtu 701.Deníkový zápis: Má dáti/dal
021/701
701/411

Nyní splňujeme zásadu poddvojnosti - účtujeme na dva účty - 021 a 701 nebo 701 a 411. (Počáteční stav samozřejmě zavádíme u všech zmíněných účtech, takže další počáteční stavy by byly: 112/701, 211/701, 221/701, 701/321, 701/331)

Všimněte si, že zápis každého účetního případu je vždy jeden zápis na straně MD a druhý na straně D. Nikdy nebude zápis na straně "dal" a "dal" nebo "má dáti" a "má dáti". Toto pravidlo bude platit vždy (tedy MD/D), nejen u počátečních stavů.

Dále si všimněte, že částka je na obou stranách stejná! To znamená, že na účtu 701 je částka 200 000Kč a na účtu 411 musí být také stejná, tedy 200 000Kč.


Příklad 11

Vytvořte účet 701, vypočtěte účet 411 a zaveďte všechny počáteční stavy:
221 = 10 000Kč, 461 = 10 000Kč, 211 = 5 000Kč, 112 = 2 000Kč, 411 = ? (nezapomeňte, že součet strany má dáti, je stejný jako strana dal!)
 

Správné odpovědi najdete: klíč