Účtování nákladů a výnosů

Opakování:
Náklad = spotřeba vyjádřená v peněžních jednotkách
Výnos = výkon vyjádřený v peněžních jednotkách
Náklad = vždy účtujeme na stranu MD
Výnos = vždy účtujeme na stranu D
Nikdy nemůžeme říct, že náklady a výnosy se snižují!!! N a V vždy jen rostou.
N a V nemají počáteční ani konečné stavy.


Podnikatel musí mít přehled nejen o hospodářském výsledku, ale také o výšši jednotlivých druhů nákladů a výnosů.

Mezi typické nákladové účty řadíme:

  • spotřeba materiálu (501)
  • cestovné (512)
  • ostatní služby (518)
  • mzdové náklady (521)
  • manka a škody (549)

Mezi typické výnosové účty řadíme:

  • tržby za vlastní výrobky (601)
  • tržby z prodeje služeb (602)
  • tržby za zboží (604)


Změny, které mohou vzniknout na výsledkových účtech:
- zvýšení aktiv a vznik výnosů
- zvýšení pasiv a vznik nákladů
- snížení aktiv a vznik nákladů


Př.1: Tržba připsaná na účet za prodané zboží. 5 000Kč
Nejdříve se musíme jako vždy rozhodnout, na jakých účtech budeme účtovat. Tedy na bankovní účet, to je rozvahový účet aktivní a také budeme účtovat tržbu za zboží, a to je výnosový účet.

Díky tomu, že něco prodáme, dostaneme za to peníze, tedy zvýší se nám aktivum, proto účtujeme na straně MD.
V případě výnosů je jasné, že budeme účtovat na stranu D, protože výnosy vždy účtujeme na dal.Zase si všimněte, že účtujeme částku na dvě strany, jednu na MD a druhou na D.


Př.2: Přiznané hrubé mzdy zaměstnanci za práci. 15 000Kč
Musíme si uvědomit, s jakými účty budeme pracovat. Protože máme náklady za zaměstnance, bude to výsledkový účet - mzdové náklady (521). A druhým účtem budou zaměstnanci (331) - pasivní rozvahový účet.
Nyní vyřešíme strany. Jak už víme, náklady píšeme vždy na stranu MD, takže zaměstnanci nemůžou být jinde, než na straně D. Ale je důležité vědět proč - zvýšil se nám závazek vůči zaměstnanci.
Př.3.: V hotovosti zaplaceno za nakoupené kancelářské potřeby. 3 000Kč
V hotovosti = pokladna, je to aktivní účet rozvažný. Kancelářské potřeby, které nepřesahují hodnotu 40 000Kč (pro dlouhodobý majetek), jsou tedy zahrnuty do drobného hmotného majetku, jež zahrnujeme do nákladového účtu Ostatní služby (518).
Náklady jako obvykle napíšeme na stranu MD, a tedy na stranu D napíšeme částku u pokladny. (Vzali jsme peníze z pokladny, tudíž se nám pokladna snížila, proto strana D.)Na konci účetního období musíme vytvořit výsledovku, účet 710.
Výsledkové účty nemají konečné stavy, stačí tedy vypočítat obraty.


Příklad 14

Vytvořte účet 710.


 


Příklad 15*

a) Zaveďte počáteční stavy a vypočtěte základní kapitál:
211 = 55 000Kč
221 = 120 000Kč
411= ?


b) Zaúčtujte:
1) Faktura přijatá (321) za zpracování účetnictví (náklad) 10 000Kč
2) Zaplatili jsme (výdajový pokladní doklad /VPD/) za pronájem nebytových prostor (náklad) 9 000Kč
3) Výpis z BÚ (bankovní účet,221): úhrada za zpracování účetnictví (operace č.1)
4) V hotovosti (211) zaplaceno poštovné (náklad) 1 000Kč
5) Faktura vystavená (311) za poradenské služby (výnos) 35 000Kč

c) Uzavřete účty a vypočtěte konečné zůstatky
d) Vytvořte účet zisků a ztrát (710) a určete, zda jde o zisk nebo ztrátu


*Tento příklad bude zřejmě těžký pro úplné začátečníky. Pokud ho nezvládáte, přejděte na Vzorový příklad 1.

 

Správné odpovědi najdete: klíč