Vzorový příklad 1

Počáteční stavy:
211 = 30 000Kč, 221 = 120 000Kč, 321 = 52 000Kč, 311 = 22 000Kč

Př.1: Výpis z BÚ - úhrada od odběratele v hodnotě 22 000 Kč
Nejdříve si uvědomíme, které dva účty použijeme pro naše účtování.

bankovní účet, odběratelé

Potom si účty najdeme v účetní osnově a rozhodneme, zda jde o účty rozvahové nebo výsledkové.

BÚ (221)- rozvahový účet, odběratelé (311) - rozvahový účet

Již víme, že máme dva rozvahové účty a otázkou je, zda jsou aktivní nebo pasivní.

221 - aktiva, 311 - aktiva

Po tomto rozhodnutí, také víme, na které straně máme počáteční stav, kde budou přírůstky a úbytky. Tedy u aktiv je to na straně levé, stejně jako přírůstek a úbytek najdeme na straně pravé. Nyní nezbývá nic jiného, než si účty načrtnout a vytvořit počáteční stavy.


Jelikož na bankovním účtě přibyly peníze, na účtě 221 vzniká přírůstek. Účet odběratele se snížil, protože odběratel zaplatil svůj závazek, tedy na účtě 311 je úbytek.
Př.2: Dodavateli jsme zaplatili v hotovosti 25 000Kč
Podle zadání zjistíme, na jakých účtech budeme účtovat.

Dodavatel (321) - rozvahový účet, pokladna (211) - rozvahový účet

Nyní se rozhodneme, zda jde o účty aktivní nebo pasivní.
321 - pasiva, 211 - aktiva
Nyní víme, kam napíšeme počáteční stavy.
Na pokladně tedy ubydou peníze (zaplatili jsme dodavateli), na účtě 211 vzniká úbytek (strana D), na účtě 321 vzniká také úbytek (máme menší dluh u dodavatele).


Příklad 16

Napište deníkové zápisy k Př.1 a Př.2.


Příklad 17

Počáteční stavy:
211 = 20 000Kč
311 = 10 000Kč
331 = 13 000Kč
221 = 200 000Kč
321 = 5 000Kč

1) Odběratel zaplatil v hotovosti za dodané zboží. 10 000 Kč
2) Z běžného účtu vyplacena mzda zaměstnanci. 13 000 Kč
3) Z pokladny vzaty peníze a dány na bankovní účet. 10 000 Kč
4) Výkaz z BÚ - úhrada dodavateli za poskytnutou službu. 5 000 Kč

a) Zaúčtujte podle zadání. Každé zadání berte jako jednotlivý příklad!!
b) Napište deníkový zápis k příkladům 1 - 4.
 

Správné odpovědi najdete: klíč