Vzorový příklad 2

Počáteční stavy:
211 = 30 000Kč, 221 = 120 000Kč, 321 = 52 000Kč, 311 = 22 000Kč

Př.1. V hotovosti zaplaceno poštovné. 1 200Kč
Nejdříve si uvědomíme, na jakých účtech budeme účtovat.

Pokladna (211) - rozvahový účet, Poštovné (518) - výsledkový účet

Nyní se zamyslíme, zda je pokladna aktivní nebo pasivní a zda je účet 518 náklad nebo výnos. A poté načtrtneme počáteční stavy tam, kde je to nutné.

211 - aktivum, 518 - nákladJelikož víme, že náklad je vždy na straně MD, tedy účet 211 bude na straně D. (Ale také víme, že v pokladně nám ubylo peněz, proto musí být na účtě 211 úbytek, na straně D.)
Př.2. Tržba připsaná na bankovní účet za prodané zboží. 18 000Kč
Rozhodneme se na jakých účtech účtujeme.

Tržba za zboží (604) - výsledkový účet, Bankovní účet (221) - rozvahový účet

221 - aktivní, pasivní? 604 - náklad, výnos?

221 - aktivní, 604 - výnos

Výnos musí být vždy na straně D, tedy účet 221 musí být na straně MD. (Víme, že nám přibyly peníze na BÚ, a je to tedy přírůstek, proto strana MD.)


 


Příklad 18

Napište deníkové zápisy k Př.1 a Př.2.


Příklad 19

Počáteční stavy:
211 = 20 000Kč
311 = 10 000Kč
331 = 13 000Kč
221 = 200 000Kč
112 = 50 000Kč

1) Proplaceno cestovné z pokladny. 3 000Kč.
2) Za poradenství vystavena faktura odběratelům v hodnotě 7 000Kč.
3) V hotovosti zaplaceny telefonní hovory. 1 100Kč.
4) Nakoupený materiál byl vydán ze skladu. 50 000Kč.

a) Zaúčtujte podle zadání. Každé zadání berte jako jednotlivý příklad!!
b) Napište deníkový zápis k příkladům 1 - 4.
 

Správné odpovědi najdete: klíč