Shrnutí postupu při účtování na rozvahových a výsledkových účtech

Postup při účtování na rozvahových účtech
1) Nejdříve si ujasníme, na kterých účtech budeme účtovat. (Přečteme si zadání, podíváme se do účetní osnovy.)
2) Promyslíme si, zda jsou účty aktivní nebo pasivní. (Rozhodneme se, na které straně budou mít účty počáteční stav)
3) Po té se rozhodneme, zda dojde k úbytku nebo příbytku na jednotlivých účtech.
4) Zapíšeme účetní případ. (T-formou nebo deníkovou formou)


Postup při účtování na výsledkových účtech
1) Nejdříve si ujasníme, na kterých účtech budeme účtovat. (Přečteme si zadání, podíváme se do účetní osovy.)
2) Uvědomíme si, že u výsledkových účtů nemáme počáteční stavy.
3) Víme, že náklady zapisujeme vždy na stranu MD, výnosy vždy na stranu D. (U výsledkových účtů jsou vždy jen příbytky!)
4) Zapíšeme účetní případ. (T-formou nebo deníkovou formou)