Změny 2012

Každý nový rok přináší nějaké změny do zákonů týkajících se účetnictví.

Největší změnou pro všechny (nejen pro účetní), bude změna sazby DPH. (sazbová novela)

2011

Sazby - 20%, 10%
Koeficienty - 0,1667 ; 0,0909

2012
Sazby - 20%, 14%
Koeficienty - 0,1667 ; 0,1228

Předpokládaná změna pro rok 2013
Sazby - 17,5% ; 17,5%
Koeficienty - 0,1489 ; 0,1489

Další změna: (alespoň trochu pozitivní)

Zákon o daních z příjmů
Tato změna má kompenzovat zvýšení snížené sazby DPH pro rodiny s dětmi.
Zvýšení daňové zvýhodnění na dítě o 150Kč měsíčně.(z 11 604 Kč ročně na 13 404 ročně) a maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 na 5 025 Kč). Jiné změny novela zákona o DPH do ZDP nepřináší.

Další drobné změny naleznete Zde