Cizí zdroje

I závazky (cizí zdroje) lze vypočítat z naší rovnice.
 

Závazky = majetek - vlastní kapitálCizí zdroje jsou veškeré závazky, které máme vůči:
1) dodavatelům
2) finančnímu úřadu
3) zdravotní pojištění a sociální instituce
4) zaměstnancům
5) bance - v případě, že si vezmeme úvěr


Důležité!
cizí zdroje = PASIVA


Příklad 5:


Nyní si zkusíme takový souhrný příklad, zda jste doposud vše dobře pochopili. :)
Vaším úkolem bude zjistit v jaké výši má podnikatel pan Jiří Kouba aktiva (majetek) a pasiva (zdroje financování). A potom zjistěte jaký má náš podnikatel celkový obchodní majetek.
 

druh majetku cena
1) materiál na skladě 80 000Kč
2) vlastní vklad 200 000 Kč
3) závazky vúči dodavateli 52 600 Kč
4) pohledávky vůči odběrateli 32 000 Kč
5) pozemek 1 045 000 Kč
6) stroje 300 000 Kč
7) zisk z podnikání 313 000 Kč
8) drobný hmotný majetek 8 600 Kč
9) zboží 100 000 Kč
10) dlouhodobý úvěr 1 000 000 Kč

Správné odpovědi najdete: Klíč