Oběžný majetek

Doba použitelnosti OM je méně než 1 rok.
OM neustále mění svoji podobu, tzv. koloběh oběžného majetku.

 

 

1) Za peníze nakoupíme materiál, který zpracujeme na výrobky.
2) Výrobky prodáme odběratelům a do doby, než zaplatí máme pohledávky vůči odběratelům.
3) Při zaplacení pohledávky dostaneme peníze.

Tento proces se neustále opakuje a označujeme ho tedy za koloběh oběžného majetku.

Členění OM:
1) zásoby
2) pohledávky
3) krátkodobý finanční majetek

1) zásoby
Do zásob řadíme:
1) materiál - prostředky, které se používají k vytvoření výrobků

Materiál dále členíme:
- základní - např. dřevo
- pomocné - např. hřebíky
- náhradní díly - např. součástka do stroje
- provozovací látky - např. mycí prostředek
- drobný hmotný majetek - to jsou věci, které mají použitelnost delší než 1 rok, ale jejich pořizovací cena je natolik malá (méně než 40 000Kč), že věc nemůžeme zařadit do dlouhodobého hmotného majetku. Např. telefon

nedokončená výroba,polotovar - jsou to produkty, které už prošli jedním nebo více výrobními procesy, nejsou už materiálem, ale ještě nejsou výrobkem. Lze tento produkt již prodat. Např. těsto

výrobek - jsou to dokončené produkty za cílem prodat je odběratelům

zboží - výrobek určený pro trh je zboží a nebo věc, kterou jsme koupili s cílem dalšího prodeje

2) pohledávky
Pohledávka je nárok podnikatele, který prodal své zboží odběrateli. Dokud odběratel nezaplatí, označuje se tento nárok jako poholedávka vůči odběrateli.

3) krátkodobý finanční majetek (KFM)
Jsou to peníze a to v hotovosti nebo na bankovním účtě. Dále ceniny (telefonní karty, poštovní známky, dálniční přelepky, kolky, stravenky..) a cenné papíry, jejíž doba použitelnosti je kratší než 1 rok.


Důležité!
Oběžný majetek = AKTIVA


Příklad 3:

Určete, zda jde o zásoby, pohledávky nebo krátkodobý finanční majetek. V případě zásob určete přesněji.

1) Knoflíky na šaty.
2) Odběratel nezaplatil za zboží částku 25 000Kč.
3) Olej v hodnotě 500 Kč do výrobního stroje.
4) Cenný papír, jehož doba použitelnosti je kratší než 1 rok.
5) Mobil v hodnotě 6 000Kč.
6) Podnikatel nakoupil stravenky pro zaměstnance.
7) Dřevo na výrobu skříní.


Příklad 4:

Určete druh majetku:
1) Firma nakoupila 20 židlí, které bude prodávat konečnému spotřebiteli.
2) Pozemek v hodnotě 25 000Kč.
3) Software v hodnotě 78 000Kč.
4) Listové těsto.
5) Na bankovním učtě bylo 120 000Kč.
6) Tiskárna v hodnotě 30 000Kč.
7) Cenný papír, jehož splatnost je delší než 1 rok.
8) Stroj v hodnotě 41 000Kč.
9) Odběratel nezaplatil fakturu v hodnotě 50 000Kč.
10) Podnikatel zakoupil kolky v hodnotě 4 000Kč.
 

Správné odpovědi najdete: Klíč