Klíč

Příklad 2:

1) DM hmotný, movitost
2) Nelze zařadit do DM nehmotného, protože pořizovací cena nepřesáhla 60 000Kč.
3) DM hmotný, nemovitost - budova je pevně spojena se zemí bez ohledu na pořizovací cenu.
4) DM finanční - pořizovací cena nehraje u finančního majetku roli.
5) DM hmotný, movitost
6) Nelze zařadit do DM finančního, protože peníze v pokladně nejsou DM a nemají dlouhodobý charakter.
7) DM nehmotný


Příklad 3:
1) zásoby, pomocný materiál
2) pohledávka
3) zásoby, materiál, provozovací látky
4) krátkodobý finanční majetek
5) zásoby, drobný hmotný majetek
6) krátkodobý finanční majetek
7) zásoby, základní materiál


Příklad 4:
1) OM -zásoby, zboží
2) DHM - nemovitost
3) DNM
4) OM - zásoby, polotovar
5) OM - krátkodobý finanční majetek
6) OM - drobný hmotný majetek
7) DFM
8) DHM - movitost
9) OM - pohledávky
10) OM - krátkodobý finanční majetek


Příklad 5:
1) aktiva
2) pasiva
3) pasiva
4) aktiva
5) aktiva
6) aktiva
7) pasiva
8) aktiva
9) aktiva
10) pasiva

Aktiva = 1 565 600 Kč
Pasiva = 1 565 600 Kč
(Jistě jste si všimli, že aktiva i pasiva mají stejnou hodnotu. Samozřejmě, že to náhoda není, protože aktiva se vždy rovnají pasivům a naopak, ale o tom více v kapitole Druhy účtů.
Obchodní majetek (A + P) = 3 131 200 Kč.