Rozvahové účty


Záznam účetnictví
Ještě než si řekneme, co jsou to rozvahové účty, podíváme se na to, jak účetnictví vlastně zaznamenáváme.
Už jsme se setkali se záznamem v T-formě tzv. téčkem,ale účetnictví lze zaznamenávat i deníkovým způsobem. (tento způsob se používá v účetnictví hlavně během roku, na konci účetního období musíme použít téčka)

211/261

Ze začátku budeme používat téčka, abychom lépe pochopili systém účetnictví, ale brzy přejdeme k deníku.

Nyní už víme, jak úč. případ zaznamenat. A tak nezbývá než si vysvětlit, co jsou rozvahové účty. :)

Rozvahové účty
Rozvahové účty jsou defakto všechny účty, které najdeme v účtové osnově, kromě páté, šesté a sedmé účtové třídy.

Rozdělujeme je na:
- aktivní
- pasivní

Aktivní rozvahový účet
Proč zrovna aktivní? Jistě Vám to "něco" připomíná..
Pokud jste si říkali, že to musí být něco společného s aktivy, tak se nemýlíte. Aktivní účty jsou veškerá aktiva, která známe. Např. software (013), pozemky (031), bankovní účet (221), pokladna (211), materiál (112) apod.


Pasivní rozvahový účet
To jsou veškerá pasiva, která známe. Např. HV (431), základní kapitál (411), zaměstnanci (331), dodavatelé (321) apod.


Nyní se podíváme, jak takový aktivní a pasivní účet vlastně vypadá.Aktivní účet má počáteční stav (PS) na straně levé (strana levá se nazývá "má dáti", zkratka MD)

A pasivní účet má počáteční stav (PS) vždy na straně pravé (strana pravá se v účetnictví u rozvahových účtů nazývá "dal", zkratka D)

Znaménko + znamená přírůstek, vždy na straně počátečního stavu a znaménko - znamená úbytek, vždy na straně opačné než je PS. O přírůstkách a úbytcích si ještě povíme později.

Konečný stav (KS) najdeme vždy tam, kde je počáteční stav.


Příklad 7

Určete, zda jde o účet aktivní nebo pasivní a zda bude počáteční stav na straně má dáti nebo na straně dal. Nezapomeňte spolupracovat s osnovou. :o)

1) pohledávka vůči odběrateli
2) krátkodobý bankovní úvěr
3) výrobky na skladě
4) peníze na cestě
5) autorská práva

1) 213
2) 491
3) 538
4) 342
5) 131
 

Správné odpovědi najdete: klíč