Účetní jednotka

Účetní jednotka jsou všechny Právnické osoby (PO) a některé Fyzické osoby (FO), pokud:

1) jejich obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 mil. Kč
2) FO se rozhodla vést účetnictví dobrovolně
3) FO je zapsána v obchodním rejstříku


Co je FO a PO?
Fyzická osoba - osoba, která získává právní subjektivitu, když se narodí a ztrácí ji, když zemře. V plném rozsahu se stává osoba fyzickou osobou až dosažením 18.let.
Právnická osoba - je osoba, která je právní subjekt, má určitá práva a povinnosti. Tato osoba musí být založena a vznikne dnem zapsání do obchodního rejstříku. Jsou to například obchodní společnosti nebo družstva. Právnická osoba může být také zrušena a to v den, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku.

Co je obchodní rejstřík (OR)?

Je to veřejný seznam, do kterého jsou zapisovány zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Tak například: obchodní společnosti, družstva, FO, které zažádaly o zapsání do OR a další osoby na základě zvláštního právního předpisu.

Proč by FO chtěla vést účetnictví dobrovolně?
Protože účetnictví je přehlednější než daňová evidence (o té se dozvíte v dalším odkazu) . Zachycuje jakýkoli pohyb (mám na mysli účetní pohyb) ve firmě.

Proč by FO chtěla být zapsána v obchodním rejstříku?
Například proto, aby byla firma důvěryhodnější.(OR je veřejný, takže se do něj může každý podívat a zjistit si, zda nejste podvodníci.) Dalším důvodem by mohlo být to, že když nějaká firma něco potřebuje a chce si něco koupit, může se podívat do OR a zrovna najít Vás, Vaši firmu a kšeft je na světě. :o)