Klíč

Příklad 11
 Příklad 12  
 

Účetní případ Aktiva  Pasiva 
1) Faktura přijatá za nákup stroje. + +
2) Podnikatel vložil počítač z osobního vlastnictví do firmy. + +
3) Banka poskytla firmě úvěr, který byl připsán na účet. + +
4) V hotovosti zaplatíme fakturu za dodání materiálu. - -
5) Z bankovního účtu převedeme peníze do pokladny. -,+ (+,-)  
6) Z běžného účtu zaplaceny mzdy zaměstnancům. - -
7) Dodavatel nám vystavil fakturu za nákup materiálu. + +
8) Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu - -Příklad 13
Příklad 14Příklad 15


Příklad 16
Př.1. 221/311    22 000Kč
Př.2. 321/211    25 000Kč


Příklad 17
1)


2)


3)


4)


b)
1) 211/311    10 000Kč
2) 331/221    13 000Kč
3) 221/211    10 000Kč
4) 321/221    5 000Kč


Příklad 18
Př.1. 518/211    1 200Kč
Př.2. 221/604    18 000Kč

Příklad 19
1)

2)

3)

4)b)
1) 512/211    3 000Kč
2) 311/602    7 000Kč
3) 518/211    1 100Kč
4) 501/112    50 000Kč


Příklad 20
1.1.2011
1) 311/604    62 000 Kč
2) 132/321    24 000 Kč

2.1.2011
1) 132/321    10 000 Kč
2) 132/321    32 000 Kč
3) 311/604    35 000 Kč
4) 311/604    12 000 Kč

Úhrady faktur
1) 321/221    10 000 Kč
2) 221/311    62 000 Kč
3) 321/221    24 000 Kč
    221/311    12 000 Kč
4) 211/311    35 000 Kč
5) 321/211    32 000 Kč

Příklad 21
Kniha vydaných faktur(odběratelé)

Datum Č.faktury  Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 f/001 Pavel Valenta 13 500 10.1.11 10.1.11 b/1
6.1.11 f/002 AQUAPARK. 26 000 16.1.11 15.1.11 b/3
8.1.11 f/003 EMOK, s. r. o. 54 000 18.1.11 13.1.11 b/2

Kniha přijatých faktur(dodavatelé)Datum Č.faktury interní č. Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
3.1.11 012/2011 F1 Mgr. Alois Rychlý 31 850 14.1.11 12.1.11 V/1
5.1.11 005/2011 F2 PORADENS, a.s. 14 000 17.1.11 16.1.11 b/4