Přírůstky, úbytky

Změny, které mohou nastat v rozvahových účtech, jsou čtyři typy:

Aktiva +, Aktiva -
Pasiva +, Pasiva -
Aktiva +, Pasiva +
Aktiva -, Pasiva -


K jednotlivým případům si uvedeme příklady:

Př 1: Za hotové peníze jsme koupili materiál v hodnotě 2 000Kč.
Nyní si příklad rozebereme:
Ještě než se budeme zabývat úbytky a příbytky na rozvahových účtech, musíme si uvědomit, zda jde o aktivum nebo pasivum.
Příklad se zabývá těmito položkami: hotové peníze a materiál
Hotové peníze jsou v účetnictví brány peníze, které jsou v pokladně. Takže jde o pokladnu (211) a materiál (112). Obě tyto položky, jak už víme, řadíme do oběžného majetku, do zásob. A tedy jsou obě aktivum. (aktiva = členění zhlediska složení majetku)

Aktiva , Aktiva

Nyní už zbývá jen pousoudit, zda ubyde nebo přibyde částka 2 000Kč u pokladny a materiálu.
Protože jsme koupili materiál, kterého nám přibylo, musí se nám v účtu 112 promítnout přírůstek. A jelikož jsme na materiál vzali peníze z pokladny, tak nám z poklady peněz ubyde, a proto se nám v účtu 211 promítne úbytekAktiva +, Aktiva -

Všimněte si, že jsme účtovali na dvou účtech. Jeden účetní zápis byl proveden na straně MD a druhý na straně D.


Př. 2: Z dlouhodobého bankovního úvěru byla zaplacena faktura dodavateli v hodnotě 1 000Kč.
Bankovní úvěr i dodavatelé jsou účty pasivní.

Pasiva, pasiva

Jelikož jsme si vzali další peníze od banky přibyl nám závazek, proto se nám v účtu 461 promítne přírůstek. Závazek vůči dodavateli ubyl, a tak už dodavatelům nic nedlužíme, a proto se nám v účtu 321 promítne úbytek.Pasiva +, Pasiva -


Př. 3: Faktura přijatá za zboží v hodnotě 3 000Kč.
Faktura přijatá = dodavatel
Zboží je aktivní účet a dodavatel je účet pasivní.

Aktiva, Pasiva
Pořídili jsme nové zboží, tudíž nám ho přibylo, proto se nám v účtu 131 promítne přírůstek. S pořízením vznikl ale závazek vůči dodavateli, který nám také přibyl, a proto se nám v účtu 321 promítne přírůstek.
Aktiva +, Pasiva +


Př. 4: Z bankovního účtu zaplatíme přijatou fakturu za zboží v hodnotě 3 000Kč. Bankovní účet je účet aktivní.
Faktura přijatá = dodavatel, tzn. účet pasivní.

Aktiva, Pasiva

Z bankovního účtu vezmeme peníze na zaplacení, tudíž nám na účtu ubylo peněz, proto se nám v účtu 221 promítne úbytek. U dodavatelů se nám zmenší závazek vůči dodavateli, tudíž nám na účtu ubylo, a proto se nám v účtu 321 promítne ubytek.Aktiva - , Pasiva -


Příklad 12

Dopňte do tabulky:
Doporučuji si pro lepší představivost nakreslit téčka. Nezapomeňte, že né u každého účetního případu budou znaménka na aktivech i pasivech. V těchto případech napíšete dvě znaménka do jednoho sloupečku.
 

Účetní případ Aktiva  Pasiva 
1) Faktura přijatá za nákup stroje. + +
2) Podnikatel vložil počítač z osobního vlastnictví do firmy.    
3) Banka poskytla firmě úvěr, který byl připsán na účet.    
4) V hotovosti zaplatíme fakturu za dodání materiálu.    
5) Z bankovního účtu převedeme peníze do pokladny.    
6) Z běžného účtu zaplaceny mzdy zaměstnancům.    
7) Dodavatel nám vystavil fakturu za nákup materiálu.    
8) Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu    

Správné odpovědi najdete: klíč