Daně

Ještě, než začneme DPH účtovat, je nutné si něco říci o daních.

Daňová struktura

Mezi nepřímé daně patří DPH a spotřební daň. Proč daně nepřímé? Protože tato daň je součástí prodejní ceny zboží.

DPH
- pro stát vybírají plátci daně, ale v konečném důsledku je platí poplatníci (konečný spotřebitel)
- u poplatníků se stává DPH součástí pořizovací ceny
- plátci mají nárok na odpočet při vstupu a při výstupu jsou povini vyměřit odběrateli daň


Spotřební daň
Do spotřební daně zahrnujeme tabákové výrobky, líh a lihoviny, piva a vína. Tuto daň platí pouze ten, kdo vyrábí.

Daň přímá = plátce je zároveň poplatník.
Do přímých daní patří daň z příjmu a daně majetkové.

DPFO (daň z příjmu fyzických osob) a DPPO (daň z příjmu právnických osob) patří do daní z příjmů. A do majetkových daní patří daň z nemovitosti, daň silniční a daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti.

O těchto daní si povíme až v jiných kapitolách.V tuto chvíli je důležité vědět, že tyto daně existují a patří do daních přímých. :o)


Příklad 22
Zopakujte si:
1) Jak se jmenuje osoba, která platí daně? (peníze jdou z vlastní kapsy)
2) Daň z nemovitosti - zařaďte do daňové soustavy.
3) Vyjmenujte důvody, proč se stát plátcem dobrovolně.
4) Spotřební daň - zařaďte do daňové soustavy a charakterizujte ji.
5) Pan Novotný podniká v ČR a jeho obrat 15. září 2011 překročil limit 1. mil. Kč. Rozhodněte, odkdy se pan Novotný stane plátcem, a kdy nejpozději může podat registraci k plátci DPH.

Správné odpovědi najdete: Klíč