DPH na vstupu

Ještě než začneme účtovat, musíme si říct, že DPH se týká všech faktur a zjednodušených daňových dokladů.

Zaúčtování DPH se týká pouze plátců DPH. Pokud jsme neplátci daň se stává součástí pořizovací ceny a v účetnictví se "nezobrazí".
Ukážeme si na příkladě.
Př.1. Paní Světlá je neplátce a přisla ji faktura za nakoupený materiál v hodnotě
23 000Kč včetně DPH. (účtujeme rovnou na účet zboží 132)

Zaúčtujeme:
23 000 Kč   132/321

Jak jste si všimli, určitě jste nezaznamenali žádnou změnu od toho, jak jsme účtovali dříve. Důvodem je, že paní Světlá není plátce a tudíž nemá nárok na odpočet, a tak je DPH součástí pořizovací ceny.


Jiné to je u plátce!!!
Pro účtování DPH u plátce máme speciální účet ve třetí skupině - zúčtovací vztahy, účet 343, který se samozřejmě jmenuje Daň z přidané hodnoty.

Daň na vstupu - DPH při nákupu
Plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu. DPH na vstupu = Pohledávka za finančním úřadem, tedy strana MD. Zaúčtování u plátců DPH: Při zaúčtování vzniká speciální situace, kdy účtujeme né na dvou účtech, ale na třech účtech.

Př.1. Faktura přijatá za materiál v hodnotě 3 200 Kč bez DPH.

Nejdříve si vypočítáme cenu daně, cenu bez DPH a napíšeme si všechny ceny pod sebe. Nejlépe v tomto pořadí:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

3 200 Kč
640 Kč
3 840 Kč

Rozhodneme se, na jakých účtech budeme účtovat.
Dodavatelé, materiál, DPH
321, 112, DPH je účet v 3 účtové skupině = 343
Nyní si načrtneme účty.O počátečních a konečných stavech účtu 343 si povíme v podkapitole 343.
Nyní si zaúčtování vysvětlíme na deníkovém zápise, neboť se to tak lépe pochopí.

K částkám si přiřadíme nejdříve účty.
K částce s daní 3 840 Kč přiřadíme účet 321, neboť dodavateli dlužíme vždy částku s daní.
K dani 640 Kč přiřadíme samozřejmě účet 343.
A k částce bez dani 3 200 Kč přiřadíme účet 112. Neboť materiál na skladě vždy účtujeme/evidujeme v částkách bez daní.

3 200 Kč - 112
640 Kč - 343
3 840 Kč - 321

Nezbývá nic jiného než se rozhodnout, na kterou stranu účty zaúčtovat.
Účet 112 - přibyl nám materiál. Materiál je účet aktivní, tedy na stranu MD.
Účet 343 - při nákupu vzniká nárok na odpočet, který účtujeme na stranu MD.
Účet 321 - vzniká nám závazek vůči dodavateli. Dodavatel je pasivní, tedy účtujeme na stranu D.

Výsledek zaúčtování:

1.způsob zápisu:


K vůli snažšímu grafickému zápisu budu zde zapisovat druhým deníkovým způsobem, kterým lze také zapisovat (ale Vy můžete zapisovat prvním způsobem, který Vám i více doporučuji, neboť je přehlednější):
112/321 3 200 Kč.
343/321 640 Kč.

Všimněte si, že druhý způsob se více podobá tradičnímu deníkovému zápisu. První účetní zápis je stejný jako u neplátců. Jediným rozdílem je částka. Tato částka je bez daně. Druhý řádek zápisu účtuje daň. Tuto daň naúčtujeme také dodavateli, neboť jak jsme si řekli, dodavateli vždy účtujeme cenu i s daní. Tzn. když sečteme obě částky, které jsme zaúčtovali, dá nám dohromady částku 3 840 Kč. Tedy částku s daní, a tu potřebujeme zaúčtovat dodavateli, a to jsme také provedli.

Zaúčtování T-formou.


Na účet dodavatele, vždy píšeme rovnou částku s daní. A né částku bez daně a daň. A to kvůli co největší přehlednosti. Kdybyste na ten účet měli pak zaúčtovat takovýchto příkladů více, tak by se Vám zdvojnásobil, a to by už přehledné moc nebylo.

V tomto momentu asi budete mít hlavu jak pátrací balón, pokud účtování DPH vidíte poprvé. Ale nevzdávejte to, bude tu dost příkladů na procvičení a určitě to brzy pochopíte. Povzbuzením pro Vás určitě bude to, že toto je snad nejtěžší látka na pochopení, kterou se tu učíme, takže když toto pochopíte, máte opravdu vyhráno. :o)

Srhnutí:
1) Nejdříve si vypočítejte částky. Bez daně, daň, s daní.
2) Rozhodněte se, na kterých účtech budete účtovat.
3)
a) Buď si přiřaďte k číslům účty a pak se rozhodněte, na které straně je zaúčtujeme.
b) Nebo si nejdříve zaúčtujte účetní případ, tak jak ho umíte z dřívějška a přiřaďte si k němu částku bez daně. A pak se rozhodněte, na které straně bude daň (vždy při vstupu na straně MD) a druhý účet napište na druhou stranu.

Příklad 24:
a) Zaúčtujte deníkovým způsobem, za předpokladu, že jsme plátce.
b) Zaúčtujte deníkovým způsobem, za předpokladu, že nejsme plátce.
1) FAP za zboží v hodnotě 3 000 Kč vč DPH.
2) FAP za materiál. 2 180 Kč bez DPH. (sazba 10 %)
3) FAP za poradenské služby v hodnotě 1 800 Kč bez DPH.
4) VPD za zboží v hodnotě 500 Kč bez DPH.
5) FAP za polotovary vlastní výroby. 1 000 bez DPH.

Správné odpovědi najdete: klíč