Souvislý příklad

Zadání:
Podnikatel je plátce DPH, je účetní jednotkou, vypořádání s FÚ je měsíční.

Počáteční stavy
211 = 10 000Kč, 221 = 20 000Kč, 112 = 5 000Kč, 321 = 11 300Kč, 491 = ?

1) 1.1 FAP č.2011003 za materiál od pí. Aleny Sedlové (neplátce) 5 000 Kč. Datum splatnosti 14.1.
2) 5.1 FAV č. 001 za zboží p. Jiřímu Šalasovi 3 300 Kč. Datum splatnosti 25.1.
(bez daně, 20 %)
3) 12.1 Výpis z BÚ č.001 - zaplacena FAP č. 2011003
4) 17.1 FAV č. 002 za zboží společnosti ASTRO, s. r. o. 2 000 Kč. Datum splatnosti 7.2.
(bez daně, 20%)
5) 25.1 Výpis z BÚ č.002
- zaplaceno od odb. č. 001
- zaplaceno od odb. č. 002
- poplatky bance 200 Kč
6) 30.1 Vypořádání s FÚ

Úkoly:
1) Vytvořte rozvahu k 1.1.
2) Zaúčtujte účetní případy deníkovou formou.
3) Vytvořte knihu pohledávek a závazků.
4) Uzavřete účty v T-formě.
5) Vytvořte konečný účet rozvažný a účet zisku a ztrát.


Zaúčtování:
1) Nejdříve vypočítáme účet 491.
5 000 + 10 000 + 20 000 = 35 000 Kč
35 000 - 11 300 = 23 700 Kč

2) Pak vytvoříme rozvahu k 1.1


Deníkový zápis:
112/701 5 000Kč
211/701 10 000Kč
221/701 20 000Kč
701/321 11 300Kč
701/491 23 700Kč

3) Zaúčtování účetních případů v deníkové formě:

Účetní případ Účetní zápis Částka v Kč
1 112/321 5 000
2 311/604 3 300
  311/343    660
3 321/221 5 000
4 311/604 2 000
  311/343    400
5 221/311 3 960
  221/311 2 400
  568/221    200
6 343/221 1 060

4) Vytvoříme během!! účtování knihu pohledávek a závazků
Kniha pohledávek a závazků:Datum Č.faktury  Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
5.1. f/001 Jiří Šalas 3 960 25.1. 25.1. b/002
17.1. f/002 ASTRO, s. r. o. 2 400 7.2. 25.1. b/002


Datum Č.faktury interní č. Dodavatel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 2011013 F1 Alena Sedlová 5 000 14.1.11 12.1.11 b/3


5) Nyní si vytvoříme T-formou účty a uzavřeme je, nezapomeneme na obraty a konečné účetní zůstatky.
6) Pak vytvoříme účet 702 a 710.

Příklad 28
Podnikatel je plátce DPH, je účetní jednotkou, vypořádání s FÚ je měsíční.

112 = 25 000, 231 = 50 000, 221 = 120 000, 211 = 15 000, 491 = ?


Úkoly:
1) Vytvořte rozvahu k 1.1.
2) Zaúčtujte účetní případy deníkovou formou.
3) Vytvořte knihu pohledávek a závazků.
4) Uzavřete účty v T-formě.
5) Vytvořte konečný účet rozvažný a účet zisku a ztrát.1) 1.1. FAP č.001 za materiál od MATROŠ, a.s. 30 000Kč
(s daní, 20 %), Datum splatnosti (DS) 20.1.
2) 2.1. FAP č. 002 za poradenské služby od paní Jany Balíkové. 5 000Kč
(bez daně, 20 %), DS = 16.1.
3) 3.1. FAV č.001 za výrobky firmě STOLKARR, k.s. 25 000Kč
(s daní, 10 %), DS = 17.1.
4) 12.1. Výpis z BÚ č. 001
a) zaplacena FAP pí Balíkové.
b) zaplaceno FAV č.001 25 000Kč

5) 13.1. VPD č.001 za kancelářské potřeby 1 000Kč
(s daní, 20 %)
6) 14.1. FAP č. 014 za zboží od XESTRo, a.s. 8 000Kč
(bez daně, 20 %),DS = 28.1
7) 15.1. FAV č. 002 za zboží panu Oldřichu Jasnému. 5 000Kč
(bez daně, 20 %), DS = 29.1.
8) 16.1. FAV č. 003 za výrobky firmě PATRIS, s. r.o. 32 000Kč
(bez daně, 10 %), DS = 30.1.
9) 17.1. FAP č. 2011132 za materiál od MATROŠ, a.s. 10 000Kč
(s daní, 20 %), DS = 31.1.
10) 20.1. Výpis z BÚ č. 002
a) zaplacena FAP č. 001
b) zaplacena FAV č. 003
c) zaplacena FAP č. 014
d) zaplacena FAP č. 2011132
e) zaplacena FAV č. 002
f) splátka úvěru 10 000Kč
g) poplatky bance 150Kč
h) přijatý úrok 25Kč

11) Vypořádání se s FÚSprávné odpovědi najdete: klíč