Inventarizace

Inventura x inventarizace
Inventura je fyzické přepočítání peněz v pokladně.
Inventarizace je porovnání skutečného stavu s účetním stavem.Inventarizaci provádíme alespoň jednou za účetní období. Nejvhodnější dobou pro inventarizaci je období před provedením účetní uzávěrky.

Jak ji provést?
Skutečný stav peněz v pokladně porovnáme s účetním stavem (v pokladní knize). Rozdíl mezi nimi je buď schodek (manko) nebo přebytek.

Schodek
Skutečný stav je nižší než v pokladní knize.

Zaúčtování
569/211

Za manko většinou zodpovídá zaměstnanec, tudíž mu předepíšeme náhradu za manko
335/668

Existují tři způsoby, jakými může zaměstnanec manko uhradit.
1) Zaměstnanec uhradí peníze v hotovosti do pokladny
211/335
2) Zaměstnanec uhradí peníze převodem na BÚ
221/335
3) Zaměstnanci budou peníze strženy ze mzdy
331/335


Přebytek
Skutečný stav je vyšší než v pokladní knize.

Zaúčtování
211/668

Skutečná hotovost - účetní hotovost (pokladní kniha) =

(-)manko/ (+)přebytek
 

Pozn.: Samozřejmě může vzniknout situace, kdy po odečtení účetní hotovosti od skutečné hotovosti vznikne 0. Což je ten nejlepší výsledek. :o)Vzorový příklad


Firma si ustanovila dělat inventarizaci každý měsíc, s pokladní knihou disponuje jen pokladník, případnou náhradu za manko předepište pokladníkovi. Vytvořte pokladní knihu:
Počáteční stav v pokladně 5 000Kč.
1.1. PPD - úhrada faktury v hotovosti za prodané výrobky 4 000Kč.
2.1. VPD - koupě kancelářských potřeb 560Kč.
23.1. PPD - tržba za zboží 3 500Kč
31.1. Inventarizace pokladny, skutečná hotovost činí 11 980Kč.Datum Doklad Text Příjem  Výdej Zůstatek
1.1.   Převod - - 5 000Kč
1.1. PPD Úhrada faktury 4 000Kč - 9 000Kč
2.1. VPD Koupě kancelářských potřeb - 560Kč 8 440Kč
23.1. PPD Tržba za zboží 3 500Kč - 11 940Kč
31.1. PPD Inventarizace pokladny 40Kč - 11 980Kč


Zaúčtujeme:
1) 211/311
2) 501/211
3) 211/604
4) 211/668

Pozn.: Kdybychom neměli pokladní knihu (což se vlastně nikdy nemůže stát), tak lze zjistit, zda šlo o manko nebo přebytek, když si vytvoříme téčko účtu 211.


Inventarizaci musíme vždy zapsat do výčetky. Jelikož v našem případě nelze spočítat fyzicky hotovost, tak proto byly ve výčetce použity maximální hodnoty bankovek a mincí z částky 11 980Kč. Ve skutečnosti bychom ale psali do kolonek skutečný! počet bankovek a mincí.Na internetu najdete jistě mnoho druhů a verzí výčetky nebo i programy. Pokud však děláte inventarizaci jednou za rok, tak si myslím, že není nutné mít k tomu nějaký program. Stačí tužka a papír nebo Excel na počítači. :o)

Příklad 36
Vypočtěte, zda jde o manko či přebytek a zaúčtujte. V případě manka předepište náhradu za manko zaměstnanci. Manko zaplatí zaměstnanec na BÚ.

Správné odpovědi najdete:

klíč

 

Další příklad naleznete v kapitole Ke stažení. (příklad 2)