Příkaz + výpis

Příkaz k úhradě
Jedná se o písemnost, se kterou se setkáváme v souvislosti s bankovním účtem.

Pozor!
Příkaz k úhradě není účetní doklad, protože neprokazuje, že k platbě skutečně došlo! (Tzn. příkaz k úhradě neúčtujeme!)

Příkaz k úhradě používáme tehdy, když chceme něco zaplatit. Např. úhrada dodavateli, institucím apod. Je tedy důležité umět ho správně vyplnit.


V době internetu příkaz k úhradě vyplňujeme především elektronicky, ale lze jej vyplnit na bankovní přepážce v bance.

Příkaz k úhradě
- jednorázový
- hromadný pro více plateb k jednomu dni

Rozdělení podle toho, kolikrát má být platba provedena
- jednorázový
- trvalý (při pravidelně se opakujících platbách

Vzorový příkaz k úhradě (jednorázový)
Každý příkaz k úhradě vypadá trošičku jinak, tento vzor bývá v papírové podobě
Příkaz

Konstantní symbol = Číselný údaj o nejvýše deseti znacích, není povinný
Variabilního symbol = Číselný údaj o nejvýše deseti znacích, v účetnictví jde zpravidla o uvedení čísla faktury
Specifický symbol = Číselný údaj o nejvýše deseti znacích

Tento vzor příkazu k úhradě byl stažen zde:
https://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/vzory-a-tiskopisy-zdarma/prikaz-k-uhrade-vzor-k-tisku-formular-tiskopis-ke-stazeni-online-zdarma

Více o konstatních symbolech zde: https://business.center.cz/business/finance/banky/konstantni-symboly.aspx

Zde je vzor elektronického příkazu k úhradě (jednorázový)
I s popisem, jak jej vyplnit
https://www.servis24.cz/stat/ebanking/s24/help/cs/ib_hlp_deb_poca_fields.html

Hromadný příkaz můžete stáhnout a podívat se zde:
https://business.center.cz/business/sablony/s74-hromadny-prikaz-k-uhrade.aspx

Př: Paní účetní Jana Veselá ve firmě SKOLASTIK, a.s.
Tato firma má běžný účet u banky GE Money Bank,a.s. Číslo běžného účtu je 768-9867831/0600. Dodavateli platí za zboží v hodnotě 23 000 Kč. Příkaz k úhradě podává na pobočce v Brně. Číslo účtu 56778909814/0800. Číslo faktury 123/2011. Konstantní symbol je 675434. Datum vyhotovení příkazu je 1. listopadu 2011. Datum splatnosti je 13. listopadu 2011.


příkaz
Veškeré údaje byly vymyšleny!

Výpis z běžného účtu
Na základě domluvy s bankou, posílá banka svému klientovi Výpis z BÚ. Každá banka má trochu jiný výpis, ale náležitosti bývají stejné.
Jak už víte, tento "dokument" je důležitý pro účtování. Pohyb peněz zásadně účtujeme na základě těchto výpisů.

Výpis z BÚ lze dostat poštou nebo elektronickou poštou.

Na to, jak vypadá Výpis z BÚ se lze podívat zde:
https://www.hooligans.cz/storage/200711211005_vypis01.jpg