Účet 261

Velice specifickým účtem v účtové třídě 2 je účet 261.

Tento účet slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (211) a o pohybu peněz na běžném účtě (221).

Tzn. K tomu, abychom mohli zaúčtovat výběr peněz z pokladny na BÚ (221/211), nebo z BÚ na pokladnu (211/221) potřebujeme mít ve stejný den VPD nebo PPD (záleží na dané účetní operaci) a výpis z BÚ. To je v reálu téměř nemožné, neboť Výpis z BÚ většinou nechodí každý den. A tak k tomuto "problému", kdy máme v ruce pouze jeden ze dvou potřebných dokladů, využíváme účet 261 - Peníze na cestě.

Pozor!!
Účet 261 se však nevyužívá jen k těmto dvěma operacím, ale také se využívá i při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty. Např. Mezi běžným účtem a účtem úvěrovým nebo běžným účtem a kontokorentním účtem a další..)

Účet 261 může být aktivní i pasivní. Záleží na účetním případu, který se účtuje na konci účetního období.Účtování s účtem 261 si předvedeme na následujících příkladech:

Př.1: 14.10. Byl vypsán VPD na odvod peněz v hodnotě 10 000Kč na běžný účet.
1) Uvědomíme si, na kterých účtech bychom účtovali.

211 - pokladna, 221 - běžný účet

2) Účetní operaci zaúčtujeme způsobem, který známe doposud

221/211

3) Uvědomíme si, že máme "v ruce" pouze výdajový pokladní doklad, který jsme vypsali.
Tzn. účet 211 máme doložený účetním dokladem. Účet 221 však ne. Proto ho nahradíme účtem 261.

261/211


Př. 2: 20.10. Přišel výpis z BÚ. - vyúčtování peněz z pokladny 10 000Kč.
1) Uvědomíme si, na kterých účtech bychom účtovali.
221, 211


2) Účetní operaci zaúčtujeme způsobem, který známe doposud

221/211

3) Uvědomíme si, že nyní sice máme "v ruce" už dva účetní doklady (VPD, který jsme vyplnili 14.10. a bankovní výpis), ale nyní potřebujeme z účtu 261 dostat pryč 10 000Kč. Proto v tuto chvíli účtujeme, jako kdybychom měli k dispozici zase pouze jeden účetní doklad, a to výpis z BÚ.

Pro lepší názornost, Vám zde ukáži, jak neúčtovat!!

1) 14.10. 261/211 - k dispozici je jeden účetní doklad (VPD) - doposud zaúčtováno správně
2) 20.10. 221/211 - máme k dispozici dva účetní doklady (špatné zaúčtování!!)

Všimněte si, že částka na účtě 261 by v tomto případě zůstala na věky a účet 261 má pomáhat pouze s časovým nesouladem, je tedy jen dočasný.Také si všimněte, co by to udělalo na účtě 211. Místo odvodu 10 000Kč, by byl odvod 20 000Kč. A to je špatně, to jsme přeci nechtěli!!

Zaúčtováno správně:
1) 14.10. 261/211 10 000Kč
2) 20.10. 221/261 10 000Kč
Všimněte si, jak jsme se krásně zbavili dočasného účtu 261.


Př.3: 15.10. Výběr z běžného účtu do pokladny v hodnotě 10 000 Kč. K dispozici máme příjmový pokladní doklad.

1) Uvědomíme si, o které účty se jedná.

221 - BÚ, 211 - pokladna

2) Účetní operaci zaúčtujeme způsobem, který známe doposud

211/221
3) Uvědomíme si, že máme v ruce pouze jeden účetní doklad, a to PPD. Výpis z BÚ ale nemáme. Proto účet 221 nahradíme účtem 261.

211/261

Př.4: 20.10. Výpis z BÚ - vyúčtování odvodu peněz do pokladny 10 000Kč.

1) 221 - BÚ, 211 - pokladna
2) 211/221
3) V tuto chvíli sice máme oba dva doklady, ale účtujeme, jako kdybychom měli k dispozici zase pouze jeden účetní doklad, a to výpis z Bú.

261/221

Příklad č. 29
Podnikatel je neplátce DPH, zaúčtujte deníkovou formou.

1) PPD - tržba za prodej zboží 5 000 Kč
2) VPD - odvod peněz na BÚ 4 000 Kč
3) Výpis z BÚ - odvod peněz na BÚ 4 000 Kč
4) PPD - výběr z BÚ na pokladnu 2 000 Kč
5) Výpis z BÚ - odvod peněz na pokladnu 2 000 Kč
6) VPD - nákup materiálu 2 000 Kč
 

Správné odpovědi najdete: klíč